Blog

ZMĚNA VE VEDENÍ MĚSTA S ÚČASTÍ NAŠEHO DVOJMĚSTÍ

Na květnovém zastupitelstvu došlo k zásadní obměně radničního týmu. Po necelých dvou letech zastupitelé odsouhlasili, že se novým starostou stal Petr Soukup z uskupení Našeho dvojměstí, novými místostarosty Tomáš Benda /ND/, Miluše Zahrádková /Podpora občanů/. Jediný, kdo zůstal na místo starostovském postu je Jan Chleboun /ODS/. V radě města zůstává Klára Voctářová a Pavel Veselý,…
Read more

Zkroušené Vrábí

Obec Vrábí byla připojena k městu Brandýs nad Labem 1. 3. 1943. Od té doby sejejí podoba značně změnila. Od převratu v roce 1989 se z poklidné městské čtvrtis rodinnými domy stala oblast s průmyslovou lokalitou a značně zastavěnými obytnými zónami. Ve druhé polovině devadesátých let byla postavena Průmyslová ulice-pozdější centrum firem a brandýské zaměstnanosti. Postupně…
Read more

Houštecká tápání

Od doby, kdy město vstoupilo do vlastnictví lesoparkuHouštka, letos uplyne deset let, ale za tu dobu se tu nic mocnezměnilo. V tomto článku se pokusíme objasnit proč? Již při nákupu objektu Slunečních lázní městem v červnu 2014 se tento objekt podařilo odkoupit až na druhý pokus a celé rozhodování o koupi provázely zmatky, mnoho nejasností a zcela jasně nikdo…
Read more

Rozpočet města na rok 2024

Na posledním veřejném jednání zastupitelů v prosinci 2023 bylschválen rozpočet města na rok 2024. Rozpočet byl schválenjako schodkový, když výše příjmů dosahuje 648,47 mil. Kč, výdaje narostly na sumu 848,47 mil. Kč. Rozdíl je kryt schválenýmúvěrovým rámcem až do výše 200 mil. Kč. Přestože i opozičnívětšina zvedla pro rozpočet ruku a jsme rádi, že jsme…
Read more

Realita předvolebních slibů

Volební listy. Tak by se mohlo jmenovat lednové vydání Městských listů. Nešlo si nevšimnout devítistránkového selfpromotion stávající koalice za městské peníze. Nové vedení města máme již více než rok a tak je vhodná doba, abychom i my jako opozice zhodnotili, jak koaliční jedenáctka plní či neplní to, co slíbila voličům. Bohužel si již nemůžeme zkontrolovat předvolební sliby…
Read more

Jak to bylo se skateparkem?

O skateparku se ve městě mluvilo více než 20 let. Místní politici čas od času napsali do městského tisku, jak už určitě vznikne. Bohužel ale vznikal jen ústně, slibovalo se, plánovalo se, ale to je tak všechno, co se kolem stavby skateparku dělo. Místostarosta Zandl píše v posledním vydání Městských listů: „Naplánovala se stavba, jenže se zapomnělo, že by měla mít stavební povolení. Prý…
Read more

Nová městská identita – snad už s respektem

Ve světě každodenních starostí a důležitých témat, která nám denně zaplňují mysl, může někdy být snadné nevěnovat pozornost všem maličkostem kolem nás. Jednou z těchto maličkostí, která by se na první pohled mohla zdát nevýznamná, je nevhodné umisťování městského znaku na fotografie na facebooku našeho města. V dnešní době je silná vizuální komunikace klíčovým prvkem ve vytváření vnímání a identity města. Není tak překvapující, že mnohá města se dnes snaží svůj vizuální zevnějšek vylepšit. Soutěže o novou vizuální identitu jsou běžným způsobem, jak zapojit místní obyvatele a designéry do procesu, který má reprezentovat jedinečnost a charakter daného místa. Tento přístup je určitě správný. Co však vzbuzuje otazníky, je fakt, že i když se město snaží na jedné straně zdůrazňovat svůj zájem o novou vizuální identitu, na straně druhé se objevují incidenty, které mohou působit neprofesionálně. Když se městský znak neustále objevuje umístěný na fotogra- fiích s nerespektováním základních pravidel a estetiky, je to jako kdybychom na nově postaveném domě zapomněli dveře. Aby vizuální identita města byla silná a uvěřitelná, je třeba si uvědomit, že tato identita je všudypřítomná. Není to jen logo nebo vlajka, je to také způsob, jakým se město prezentuje ve svém každodenním životě. Umisťování znaku do fotografií může být pouhým drobným gestem, ale právě v těchto malostech se často ukazuje péče a důraz na kvalitu. Není to vždy snadné získat konsenzus v otázkách vizuální identity a taková situace, kdy se znak objevuje na fotografiích nesprávně, nám může připomenout, že i malé kroky mohou mít větší význam, než si myslíme. Snad se tato situace stane odrazovým můstkem k důkladnému zamyšlení nad tím, jak budeme reprezentovat a chápat naši novou městskou identitu. Jde o respektování symbolů a pravidel, i když se jedná o malý obrázek, má velký význam. Jesika Liptáková zastupitelka za Naše dvojměstí

Není místostarosta jako místostarosta

Psal se rok 2020, červen. V rámci jednání zastupitelstva města jsem byl po rezignaci Petra Kváči navržen na post místostarosty. Na moje přání neuvolněného, což v praxi znamená, že takový místostarosta dělá svoji práci za polovinu peněz a každý rok v městské kase zůstane kolem půl milionu korun, které se dají smysluplně využít. Neuvolněný místostarosta nemá nárok na dovolenou…
Read more

Navštívili jsme dům seniorů v Mlékovicích

Že našemu městu chybí kulturní dům je všeobecné známá věc, ale naše město také dlouhodobě hledá příležitost zlepšit péči o naše seniory možnou výstavbou domu s pečovatelskou péčí. S ohledem na finanční náročnost této akce (cena takové investice je cca 250mio) je zvažováno postavení domu pro seniory v rámci projektu PPP. Město dostalo nabídku na…
Read more

Čakovický prak v central parku, Maternovi a Petře Čeňku – díky!

Zítra, od 16.30 proběhne v Central parku slavnostní otevření cimrmanovského Čakovického praku. Bude přestřižena páska u projektu, dokazujícímu, že stopa Járy Cimrmana do našeho města neodmyslitelně patří. Na začátku všeho byl „prima nápad“ Lucie a Zdeňka Maternových, pokud tedy na počátku nebyl samotný Jára Cimrman. Nápad se ujal, město ho zrealizovalo a dnes stojíme před…
Read more