Nová městská identita – snad už s respektem

Ve světě každodenních starostí a důležitých témat, která nám denně zaplňují mysl, může někdy být snadné nevěnovat pozornost všem maličkostem kolem nás. Jednou z těchto maličkostí, která by se na první pohled mohla zdát nevýznamná, je nevhodné umisťování městského znaku na fotografie na facebooku našeho města.

V dnešní době je silná vizuální komunikace klíčovým prvkem ve vytváření vnímání a identity města. Není tak překvapující, že mnohá města se dnes snaží svůj vizuální zevnějšek vylepšit. Soutěže o novou vizuální identitu jsou běžným způsobem, jak zapojit místní obyvatele a designéry do procesu, který má reprezentovat jedinečnost a charakter daného místa. Tento přístup je určitě správný. Co však vzbuzuje otazníky, je fakt, že i když se město snaží na jedné straně zdůrazňovat svůj zájem o novou vizuální identitu, na straně druhé se objevují incidenty, které mohou působit neprofesionálně. Když se městský znak neustále objevuje umístěný na fotogra- fiích s nerespektováním základních pravidel a estetiky, je to jako kdybychom na nově postaveném domě zapomněli dveře. Aby vizuální identita města byla silná a uvěřitelná, je třeba si uvědomit, že tato identita je všudypřítomná. Není to jen logo nebo vlajka, je to také způsob, jakým se město prezentuje ve svém každodenním životě. Umisťování znaku do fotografií může být pouhým drobným gestem, ale právě v těchto malostech se často ukazuje péče a důraz na kvalitu. Není to vždy snadné získat konsenzus v otázkách vizuální identity a taková situace, kdy se znak objevuje na fotografiích nesprávně, nám může připomenout, že i malé kroky mohou mít větší význam, než si myslíme. Snad se tato situace stane odrazovým můstkem k důkladnému zamyšlení nad tím, jak budeme reprezentovat a chápat naši novou městskou identitu. Jde o respektování symbolů a pravidel, i když se jedná o malý obrázek, má velký význam.

Jesika Liptáková zastupitelka za Naše dvojměstí