Navštívili jsme dům seniorů v Mlékovicích

Že našemu městu chybí kulturní dům je všeobecné známá věc, ale naše město také dlouhodobě hledá příležitost zlepšit péči o naše seniory možnou výstavbou domu s pečovatelskou péčí. S ohledem na finanční náročnost této akce (cena takové investice je cca 250mio) je zvažováno postavení domu pro seniory v rámci projektu PPP. Město dostalo nabídku na výstavbu takového projektu na pozemcích ve vlastnictví města za stávajícím domem pro seniory ve Staré Boleslavi. Nabídka od společnosti Clementas je taková, že město do projektu vloží vlastní pozemek a na oplátku dostane cca 50 lůžek k dispozici po dobu 30let. My jsme minulý týden navštívili dům seniorů provozovaný touto firmou v Mlékovicích u Kolína a byli jsme spokojeni jak s kvalitou péče, kterou senioři dostávají, tak s budovou, ve které je dům pro seniory provozován. Tato zkušenost nám ukázala, jaký přínos by takový dům pro seniory mohl mít pro naše město. Pokud vše půjde podle představ mohl by být dům který je určen i pro DZR (domov ze zvláštním režimem, pro Alzheimerovu chorobu a demenci ) dokončen někdy v roce 2026 a my budeme mít důvod k radosti nad dobře vykonanou prací a opět o kousek lepším životem v našem dvojměstí. 😊