Osm let jsme se podíleli na správě města s nejdelším názvem v republice. V první třetině řízení města jsme především sbírali zkušenosti, dobré i špatné. Ze dne na den se šest z nás, naprosto nepřipravených lidí, ujalo labských kormidel a stali se z nás zastupitelé, radní a místostarostové. Vše bylo nutné personálně nastavit. Nebylo to snadné, každý měl svou práci a ze dne na den s ní skončit nebylo vždy reálné. Šli jsme však do toho, abychom splnili naše předvolební sliby, a především abychom odstranili některé netransparentní praktiky bývalého vedení města. Myslíme, že se nám to dařilo někdy lépe a někdy hůře, když jsme se opírali o naše motto „nedělejme velkou politiku na malém městě“. V první řadě nám jde o naše město a jeho obyvatele. Naše osobní ambice končí na hranicích katastru a nesahají jiným směrem.

Druhá třetina za městským veslem již byla o něčem jiném. Zkušenosti, kontakty a jasné cíle jsme měli a naši kandidáti byli připraveni dostát ambiciózním volebním prioritám. Po celé čtyři roky jsme byli pod obrovským opozičním tlakem, jaký zde ve městě neměl obdoby. Poražená volební uskupení neunesla tíhu prohry v komunálních volbách 2018 a pokračování další koaliční spolupráce složené z „Podpory občanů“ a „Našeho dvojměstí“. A tak napadala a napadají, co můžou, občas i pomocí fabulací, prokazatelných lží nebo kritiky na kritiku. Chyby jsme nějaké udělali, ale určitě ne úmyslně a z osobního prospěchu některého z nás. Bohužel kritika se často přenesla i do našich osobních životů, zvláště do oblasti podnikání. Tato praxe tady od devadesátých let nebyla a lze tedy říci, že v historii města jde o poměrně nový prvek, ne příliš gentlemanský. Vše jsme se však snažili řešit s rozvahou a klidem, i když to bylo někdy složité, zvláště když musíte čelit lžím, nepravdivým obviněním nebo dokonce vykonstruovaným trestním oznámením, která se následným šetřením ukázala jako lichá.

Ještě něčím byly poslední čtyři roky výjimečné, a to tím, že se řešily záležitosti, které nikdo neměl ve volebním programu. Máme na mysli především covid, ukrajinsko-ruský konflikt, obrovský nárůst cen energií a neustále rostoucí inflaci. S epidemií jsme bojovali především prostřednictvím rozhodnutí krizového štábu zřízeného v rekordně krátké době. Pomoci jsme dokázali hlavně našim občanům, ale i institucím a podnikatelům. Vstřícně a s pochopením jsme čelili a čelíme i přílivu ukrajinských uprchlíků do našeho souměstí, kde se staráme o jejich ubytování, práci, školní docházku dětí a začlenění do běžného života na obou labských březích. Snažíme se společně s vámi, našimi občany pomáhat, jak to jde, aniž by se to dotklo běžného života našich lidí. Děkujeme všem, kdo dokázali pomoci a pochopili nelehkou situaci Ukrajinců. Nárůstu cen energií čelíme společně s BBM a.s. včasnou fixací cen především v domácnostech zásobovaných teplem a nemovitostech města, mezi něž patří i školy, školky a další organizace zřizované městem. Nárůst inflace se projevil především při investičních akcích. Jejich předběžné ceny mnohonásobně převyšují očekávané kalkulace a výrazně ovlivňují hospodaření města.

Přes všechna tato úskalí jsme řešili problémy Brandýsa i Boleslavi srdcem a naplno a vždy jsme hledali uspokojivé řešení pro Vás, naše občany. Ne vždy však šlo Vašim požadavkům vyhovět. Někdy to nešlo kvůli legislativě, jindy kvůli tomu, že jsem zvolili řešení, které uspokojuje zájmy většího počtu obyvatel. Uvědomujeme si, že řešíme problémy našich sousedů, kamarádů, spolužáků nebo kolegů z práce či sportovního prostředí a osob nám blízkých. Těm i všem dalším lidem chceme pomáhat tak, aby se jim v našem dvojměstí žilo dobře a cítili se tu jako doma. Jednáme tak, abychom se každému mohli podívat do očí a nemuseli přejít na druhou stranu ulice, když se s ním potkáme.

Na podzim se opět chystáme jít s naší partou místních lidí do voleb. V kolektivu nastaly personální změny, někdo odešel a jiní přišli, aby přišli s novým nápady a invencemi a okysličili krev “Našeho dvojměstí.” Jsme si vědomi, že jsme o osm let starší, a tak jsme hledali především mladé tváře. Vesměs jsme všichni občané žijící a vnímající problémy života v Polabí, jimž není puls v ulicích našeho dvojměstí lhostejný. Jednou z našich slabin v obou minulých volbách byla skutečnost, že jsme v čele naší kandidátky neměli dostatečně silnou osobnost. Po zralé úvaze, i s ohledem na výsledek voleb v roce 2018, jsme se s koaličním partnerem Podporou občanů domluvili, že starostenskou důvěru dostane Vlastimil Picek. Toto rozhodnutí se nám osvědčilo, jeho umění vládnout s nadhledem, optimismem a zkušeností z velké politiky bylo k nezaplacení. Letos je u nás vše jinak. V čele kandidátní listiny bude kovaný Staroboleslavák Petr Soukup s velkým tahem na branku a se zkušenostmi na postu místostarosty. Petr je studnice neotřelých nápadů, rovný chlap, který drží slovo, člověk, za kterým „Naše dvojměstí“ jde a pro jehož podporu děláme vše, co je v našich silách.

V našich dvou číslech novin, které vydáme do zářijových voleb /termín voleb je 23. a 24. 9. 2022 / Vás chceme seznámit s tím, co jsme pro Vás v letech 2014–2022 udělali /červnové číslo/, a především, co bychom pro Vás v dalších letech udělat chtěli a měli /zářijové číslo/. Je na Vás, zdali Vás přesvědčíme či nikoliv a jsme si vědomi toho, že obhájit naše pozice bude nesmírně těžké. Žádné vedení města se neudrželo v čele radnice více než dvě volební období, ale my to chceme dokázat. Věříme, že nás podpoříte a nechcete se vrátit do způsobu a stylu vedení „devadesátek“, na což se velice těší některé další kandidující subjekty. V “Našem dvojměstí” nahlas hovoříme o tom, že je jedno, zdali impuls ke zlepšení života přijde zprava nebo zleva, ale hlavně, když to bude pro Vás, Vaše děti, Vaši rodinu a bude to řešit Vaše každodenní problémy všedního i nevšedního dne. Zřejmě budeme jediným nepolitickým subjektem usilujícím o Vaše volební hlasy. Jsme otevřená skupina, komu problémy města nejsou lhostejné. A rádi přijmeme každého, kdo je naladěn na stejnou vlnovou délku.

PROSINEC 2023NOVINY SRPEN 2022NOVINY ČERVEN 2022