Realita předvolebních slibů

Volební listy. Tak by se mohlo jmenovat lednové vydání Městských listů. Nešlo si nevšimnout devítistránkového selfpromotion stávající koalice za městské peníze. Nové vedení města máme již více než rok a tak je vhodná doba, abychom i my jako opozice zhodnotili, jak koaliční jedenáctka plní či neplní to, co slíbila voličům.

Bohužel si již nemůžeme zkontrolovat předvolební sliby zastupitelů současných vládnoucích stran. Místní Piráti (Řebíček, Zandl) svůj web po volbách zrušili, to samé udělala místní buňka ODS (Chleboun, Veselý,
Štíbrová). Můžeme již pouze vzpomínat na to, jak nám Piráti slibovali dvě nové školy, nové městské byty, nové koupaliště, vytápění školy z přebytkového tepla z čističky a mnoho dalšího. ODS tvrdila, že vám sníží daň z nemovitostí, protože je nemorální a nespravedlivá, nebo nám obyvatelům slíbila vybudovat sportovně, kulturně společenské centrum v Houštce. Koalice Vy jste město (STAN, TOP 09, KDU-ČSL – Jirovský, Weigl, Kváča, Pecha) nám slibovala znovu vzkříšení zašlé slávy Labína a všesportovní areál s koupalištěm na Spořilově. Zdraví Sport a Prosperita (Voctářová, Nekola) slibovaly pozemek od soukromého vlastníka na výstavbu nové školy a přírodního parku na Vrábí. Přečtěte si naše názory na
některé důležité oblasti života v našem dvojměstí.

TECHNICKÉ SLUŽBY
Tehdejší opoziční kritika lidí v současném vedení města v letech 2018-2022 mířila na hospodaření Technických služeb Brandýs – Boleslav s.r.o., které jsme založili. Kontrolní výbor v podstatě nic jiného poslední 4 roky ani neřešil. Pod novým vedením se v této oblasti moc nezměnilo a kupodivu se Technické
služby spíše rozvíjejí. Tím se potvrdilo, že vše byla jen opoziční politická hra a že Technické služby
dobře fungují i z pohledu současného vedení.

HOUŠTKA
Po odmítnutí projektu Záškoly jsme plně pochopili, že občané Staré Boleslavi chtějí v lesoparku Houštka hlavně klid, zeleň, přírodu, relaxační zónu. Proto jsme měli v úmyslu pokračovat v dalších citlivých úpravách bez velkých vzdušných zámků a násilném vsazení komerčních projektů v dané lokalitě. Představenou vizí ODS a Zdraví Sport a Prosperity byla předvolební studie nazvaná Nová Houštka. Reálný a pravdivý stav je, že se Houštka řeší strategickým plánem, a právem jsme na něj zvědaví.

PARKOVÁNÍ A PARKOVACÍ DŮM
Námi realizovaná a současným vedením velmi kritizovaná stavba. Kvitujeme návrh parkování zdarma, což je pro občany asi příjemná změna. Parkovací dům je více obsazen. Přínosem by mohla být plánovaná cesta pro obyvatele sídliště od požární zbrojnice. Ta je zatím ve stadiu projektu. Přes veškerou kritiku jsme přesvědčeni, že jednou parkovací dům najde své plné a praktické uplatnění v dopravním životě našeho města.

SPORTOVNÍ HALA
Roste jako z vody a vypadá to jen na drobné zpoždění. Na základní kámen jsme ještě klepali my těsně před volbami. Za zastupitele Našeho dvojměstí si nemůžeme odpustit výtku, že pro realizaci projektu s podzemním parkovištěm jsme zůstali v roce 2020 jako zastupitelé Našeho Dvojměstí osamoceni. Tehdy bylo již vydáno stavební povolení pro sportovní halu s podzemním parkovištěm pro 39 aut s celkovým předpokládaným rozpočtem 160 miliónů. Nyní realizujeme halu za 220 miliónů a bez podzemního parkoviště. Na posledním zastupitelstvu města jsme odhlasovali, že v hale bude jako primární povrch palubovka.

INVESTICE DO ŠKOLSTVÍ
Pokud se dotáhne výstavba nové základní školy ve Staré Boleslavi a nově vybudované prostory ZŠ Na
Výsluní zůstanou jako rezerva této školy, budeme s drobnými a námi komunikovanými výtkami spokojeni.
Přivítali bychom realizaci parkoviště pro školu Na Výsluní, jehož projekt jsme připravili k realizaci, a rádi bychom věděli, kde je slibovaný pozemek pro vrábskou školu.

KULTURNÍ DŮM
Bohužel naše priorita kulturní prostor Orlovna, námi připravený projekt zřejmě zelenou nedostane, přestože ho považujeme za jediné investičně a provozně únosné řešení pro konání většiny městských kulturních akcí. Labín vyžaduje na odkup a rekonstrukci v památkové zóně města investic ve stovkách miliónů korun.

CYKLO SPOJENÍ VE MĚSTĚ
Začali jsme projekt přemostění hlavního toku řeky Labe pro pěší a cyklisty s možnou dotační podporou tohoto záměru. Stávající vedení v tomto záměru pokračuje. Kdy to bude hotové, je otázka pro současnou radnici, stejně tak jak to bude s přemostěním plavební komory. Nám se Povodí Labe k možnému přecházení vrat plavební komory přesvědčit nepodařilo. Pro současné vedení je to tedy výzva a rádi to podpoříme.

DŮM SENIORŮ
S ohledem na finanční náročnost této akce je zvažováno postavení domu pro seniory v rámci spolupráce s privátním subjektem. Město dostalo nabídku na výstavbu takového projektu na pozemcích města za stávajícím domem pro seniory v Boleslavi. Diskutovaná nabídka od společnosti Clementas je taková, že město do projektu vloží vlastní pozemek a na oplátku dostane cca 50 lůžek k dispozici po dobu 30let. Vše se musí důkladně připravit, abychom město nepřišlo o důležité pozemky. Možná vhodnější by bylo využití objektu Kim Ir Sena v Houštce.

ZUŠ – VYŠŠÍ HRÁDEK
Pro tento objekt jsme připravili novému vedení města projekt základní umělecké školy s vydaným stavebním povolením. Město se snaží napasovat projekt na možné vypsané dotace, zatím se nic dalšího a konkrétního bohužel neděje.

TĚŽBA NA PAPEŽSKÉ LOUCE
Přestože jsme se po dobu osmi let intenzívně věnovali zamezení těžby, nakonec se to nezdařilo a město s těžařem smlouvu podepsalo. Alespoň se odklad těžby protáhl až do dokončení obchvatu, což by mohlo místním občanům částečně pomoci. Ke smlouvě s těžařem jsme měli řadu připomínek a podle nás z ní město mohlo vymoci mnohem více, je škoda, že se tak nestalo.