Jak to bylo se skateparkem?

O skateparku se ve městě mluvilo více než 20 let. Místní politici čas od času napsali do městského tisku, jak už určitě vznikne. Bohužel ale vznikal jen ústně, slibovalo se, plánovalo se, ale to je tak všechno, co se kolem stavby skateparku dělo.

Místostarosta Zandl píše v posledním vydání Městských listů: „Naplánovala se stavba, jenže se zapomnělo, že by měla mít stavební povolení. Prý někdo ze stavebního plácl, že plechová U rampa ho nepotřebuje. A tak se odvodilo, že ani betonová stavba ho potřebovat nebude. Potřebovala. Trvalo sedm měsíců, než jsme potřebné papíry dali do kupy.“ Jinými slovy - místostarosta Zandl se staví do role zachránce skateparku, bez kterého by nic nevzniklo, a máme tedy veliké štěstí, že jeho nekonečná zkušenost a píle byla toho času k dispozici. Jak to ale bylo do- opravdy? Ve zkratce, slibuji. Na konci roku 2019 vyhráli místní „skejťáci“ anketu participativního rozpočtu právě s projektem Polabského skateparku. Začaly tedy přípravy. O cca rok později byla na světě projektová dokumentace - umístit skatepark do záplavového území nebyla legrace. Abychom předešli nedorozumění, svolali jsme koordinační schůzku, kde mimo vedení města byli členové místního Space Clubu, odborný konzultant, ale hlavně tehdejší vedoucí stavebního úřadu. Na schůzce padlo, že se nejedná o stavbu jako takovou, ale solitérní betonové prvky, tudíž nebude potřeba stavební povolení, ale vše pojede ve zjednodušeném řízení skrze územní souhlas. Nenechte se zmást - i takový postup je byrokraticky náročný. O půl roku později se začal skatepark stavět. Jenže vznikla petice, tuším se 37 podpisy, kterou někteří (tehdy opoziční) zastupitelé velmi srdnatě hájili. Blížily se volby, tudíž je nepřípustné, aby se nepolitickému sdružení místních občanů - Našemu dvojměstí - povedlo něco takového, jako vybudování dlouho slibovaného skateparku. Ačkoli bylo dílo hotové již o prázdninách roku 2021, nesmělo se legálně užívat. Urputnost odpůrců totiž znamenala předání posouzení jinému stavebnímu úřadu a následný požadavek na standardní stavební povolení. Přestože proces získání stavebního povolení a kolaudace začal ještě před volbami roku 2022, všechny ty lhůty, odvolání, dovolání, odpory, rozklady, zabraly dlouhé měsíce. Bylo však jen otázkou času, kdy dojde k vyčerpání všech obstrukčních prostředků a stavba bude legalizována. Úsměvné je, že místní šetření pro stavební povolení bylo svoláno na první den, kdy byl místostarosta Zandl ve funkci. Toto by dokázal zařídit asi jen kouzelník. Ještě kapánek úsměvněji působí reakce místostarosty z červnového zastupitelstva, kdy starosta Pecha přečetl rozhodnutí o kolaudaci k 13. červnu 2023. Místostarosta Zandl o takovém rozhodnutí ani nevěděl a snažil se starostu opravit, že nejde o kolaudaci, ale stavební povolení. Zvláštní, když za legalizaci údajně tak srdnatě bojoval a celé to dal dohromady. Na video se můžete podívat zde: https://t.ly/k7cEQ. Nejdůležitější na celé věci je ovšem fakt, že po více než 20 letech máme skatepark. Chtěl bych poděkovat zejména členům spolku Space Club, kteří byli motorem celé akce a bez kterých by tento projekt nevznikl. Zároveň věřím, že nezůstaneme u současné první etapy, ale brzy dojde k rozšíření.

Petr Soukup, zastupitel za místní sdružení Naše dvojměstí