Blog

Chutě Ukrajiny

Na akci Městský běh 2022 jsme společně s Ukrajinkami, které v našem městě našli dočasný domov, připravili ochutnávku jejich specialit. Výtěžek celé akce ve výši 15000 Kč jsme předali Helence z našeho města (sbirkaprohelenku.cz)

Nové tváře v našem týmu

Již velmi aktivně organizují nemálo projektů v našem městě, pomáhají ostatním a snaží se přispět do zvýšení životní úrovně nás všech. Jsme rádi, že v našem spolku můžeme přivítat další nové tváře.