V nadcházejících volbách máme číslo 6

Chceme na další čtyři roky napnout síly a energii ve prospěch občanů jednoho z nejúspěšnějších měst v České republice. Nestojíme o konflikty, toužíme po zastupitelském smíru. Chceme žít ve městě, kde se Vám i nám bude dobře spát. Neděláme a nebudeme dělat politiku kuloárních jednání a privátních zájmů a budeme naslouchat Vašim názorům. Proto tu Naše dvojměstí bylo, je a bude.