Dojednáno

Aneb otevřeně a bez korektností o koaličním vyjednávání, které skončilo dříve, než začalo. Ne však z iniciativy Našeho Dvojměstí, nebo Podpory občanů, jak se mnozí snaží tvrdit.

Vážení voliči,

dovolte nám na prvním místě poděkovat za důvěru a podporu v uplynulých volbách. Je zcela mimořádné, aby se vedení radnice těšilo takové podpoře obyvatel tři volební období v řadě a v novodobé historii Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi se to nikdy dříve nestalo. Volební výsledek vnímáme nejen jako vysvědčení, které jste nám vystavili, ale také jako závazek pokračovat v co nejlepší práci pro město a jeho obyvatele.

Minulý pátek jsme vydali komentář k prvnímu týdnu povolebního vyjednávání. Psali jsme ho velmi citlivě a věřili v další jednání a obrat, všechny karty ale byly již v té době “antikoalicí” rozdány. Dovolte nám, Vás nyní chronologicky seznámit s povolebním vývojem den po dni:

➡️PONDĚLÍ 26.9. 2022 / 1. DEN PO VOLEBNÍM VÍKENDU

Naše Dvojměstí a Podpora Občanů se společně sešli k prvnímu koaličnímu vyjednávání s trojkoalicí Vy jste město (VJM). Když jdete do povolebního vyjednávání, máte nějakou představu, něco si nastavíte, někam jste ochotni ustoupit. Vzhledem k rozložení sil dle počtu zastupitelských mandátů 6:4:4 jsme při prvním setkání nabídli trojkoalici “Vy jste město” 2 místa v sedmičlenné radě města a pozici, pro chod města nejdůležitějšího, místostarosty (investice, majetek, finance). Z pozice starosty pro Petra Soukupa jsme jako přesvědčivý vítěz voleb nebyli ochotni ustoupit. Vše ostatní bylo k jednání, včetně přibrání dalšího možného koaličního partnera z řad ostatních 3 subjektů. Starosta Vlastimil Picek měl v rámci koalice (ND, PO, VJM) pro zachování kontinuity chodu města zastávat funkci radního. Myšlenky a představy našeho potenciálního logického spojence “Vy jste město” se už od sobotních výsledků ubíraly zcela jiným směrem. To jsme poznali nejen intuitivně v rámci samotného jednání, ale také podle zákulisních informací. K našemu překvapení se na první schůzce vůbec nikdo ze zástupců VJM nezajímal o volební program, naše shody či neshody.

➡️ÚTERÝ 27.9. 2022 / 2. DEN PO VOLEBNÍM VÍKENDU

Trojkoalice “Vy jste město” zveřejnila na sociální síti Facebook příspěvek, který shora uvedené zákulisní informace potvrzoval a zavádějícími informacemi navozoval dojem, že jednání bojkotuje Naše Dvojměstí a Podpora Občanů.

➡️STŘEDA 28.9. 2022 / 3. DEN PO VOLEBNÍM VÍKENDU

Pozdě večer jsme obdrželi email od Vy jste město, kde přišla reakce na naší výše popsanou nabídku. Obdrželi jsme požadavky od Vy jste město, kterými byly post starosty pro jejich uskupení, nebo většina (tj. 4 posty) v radě města.

➡️ČTVRTEK 29.9.2022. / 4. DEN PO VOLEBNÍM VÍKENDU

Lídr Našeho Dvojměstí Petr Soukup jednal s Tomášem Nekolou (Zdraví Sport Prosperita) a Patrickem Zandlem (Česká pirátská strana) o možné spolupráci. Současný starosta Vlastimil Picek dále komunikoval s Janem Jirovským (VJM), kde mu oznamoval preferovanou spolupráci na základě volebních výsledků a půdorysu: Naše dvojměstí, Podpora občanů, Vy jste město.

Ve stejný den večer v Midi café, došlo k jednání “antikoalice” (VJM, ODS, Piráti, ZSP), kde si tato dohodla spolupráci i rozdělení pozic v novém vedení města.

➡️PÁTEK 30.9.2022 / 5. DEN PO VOLEBNÍM VÍKENDU

Přes toto všechno, následující den po tom, kdy si všichni zúčastnění čtvrtečního jednání podali ruku na zcela konkrétní nabídku spolupráce, urgoval Jan Jirovský (VJM) u Petra Soukupa odpověď na jejich požadavek většiny v radě, nebo pozici starosty. Petr Soukup poděkoval za nabídku, která dle našeho názoru nerespektovala volební výsledky a vůli voličů a navrhl další schůzku s Podporou občanů a Vy jste město. Jan Jirovský za Vy jste město souhlasil s další “pseudoschůzkou” s námi, ačkoliv se předchozí večer dohodl na koalici se všemi ostatními subjekty. K další schůzce již nedošlo, protože jsme Vy jste město sdělili, že o jejich dohodě z předchozího večera již víme.

Měli jsme jasnou představu o koalici, kde by základem kvalitní a kontinuální spolupráce bylo ND, PO, VJM a která by co nejlépe zastupovala bezmála 70 % vás – občanů a voličů. Ve vyjednávání jsme jako vždy postupovali čestně, korektně, bez pletich a politikaření, přestože se vám někdo snaží namluvit něco jiného. Záleží nám na tom, aby se občané měli možnost seznámit s přesným a chronologickým popisem jednání a sami si udělali obrázek o tom, kdo a o čem skutečně jednal v zájmu voličů a co naopak bylo pouze “alibi pro diváky”, nebo snaha o posilování vlastních pozic pro vyjednávání v rámci “antikoalice”.

V posledních dnech se nás “antikoalice” také snaží nálepkovat tím, že její legitimně zvolenou jedenáctičlennou většinu označujeme za “podvod na voliče”. My tuto jejich dohodu plně respektujeme a ctíme. Pokud zde k nějakému “podvodu na voliče” skutečně došlo, pak je to návrat “politických elit z dob minulých” do vrcholných funkcí, který si dle bouřlivých reakcí nepřejí nejen voliči, ale paradoxně ani někteří samotní kandidáti subjektů “antikoalice”.

Vězte, že pevně sjednocená opozice s celkovým ziskem 49,44% hlasů voličů, těsnou menšinou mandátů a letitými zkušenostmi z řízení města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi bude pro pletichářskou “antikoalici” nelehkým soupeřem a bereme tento závazek ke slušné a poctivé opoziční práci s veškerou vážností a plným nasazením.