Sluneční Lázně nebo Sluneční ZÁškola?

Sluneční Lázně nebo Sluneční ZÁškola?
Aktuality ze dne ,
Rezonující otázka nejen na sociálních sítí aneb zbavuje se město významného majetku, který koupilo na samém konci předminulého volebního období, tedy až dne 14.9.2014, za kupní cenu 13,5 mil. Kč? Má si město Sluneční lázně ponechat a opravit je za 100 mil. Kč z městské kasy? Pokud ano, pak kterou z níže uvedených investic škrtnout? Není rozumnější připustit, sice prostřednictvím soukromého kapitál...
Více

Nový dotační program města – vícezdrojové financování Vašich projektů

Nový dotační program města – vícezdrojové financování Vašich projektů
Aktuality ze dne ,
Město dne 24.9.2019 zveřejnilo na své úřední desce nový dotační program "INFRASTRUKTURÁLNÍ INVESTICE", který slouží k podpoře vícezdrojového financování velkých investičních projektů žadatelů z řad zejména sportovních a kulturních spolků. Podrobnosti o vyhlášeném programu naleznete níže v přílohách. Žádosti podávejte od 25.10.2019.       03 Formular ZADOST IN...
Více

Dopravní model města a jeho dopad na změnu územního plánu

Dopravní model města a jeho dopad na změnu územního plánu
Aktuality ze dne ,
Na středu 18.9.2019 od 17:00 hodin (budova MěÚ I. Olbrachta č.p. 59, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) svolal pan starosta veřejné pracovní setkání občanů města se zastupiteli města, předsedy pracovních komisí Rady města a vedoucích příslušných odborů a oddělení MěÚ v záležitosti představení dopravního modelu města a projednání související problematiky s dopadem na změnu územního plánu města. N...
Více

Polabský podzim 2019

Polabský podzim 2019
Aktuality ze dne ,
Přijďte strávit příjemné odpoledne na Ostrůvek v Brandýse, kde  v sobotu 14.září od 14 hod proběhne třetí ročník  hudebního festivalu Polabský podzim. Srdečně zve organizátor akce Vašek Bartoníček
Více

Rekonstrukce Pražská

Rekonstrukce Pražská
Aktuality ze dne ,
Probíhající kompletní rekonstrukce Pražské ulice, kterou město spolufinancuje (48 mil. Kč bez DPH - kanalizace, vodovod, chodníky, veřejné osvětlení a úprava zeleně - dotace na chodníky 5,6 mil. Kč ze SFDI, což je 42,4 mil. Kč z vlastních prostředků města) společně se Středočeským krajem (27 mil. Kč bez DPH - silnice), zatím probíhá dle harmonogramu (termín dokončení včetně kruhového objezdu P...
Více

Technické služby Brandýs – Boleslav s.r.o.

Technické služby Brandýs – Boleslav s.r.o.
Aktuality ze dne ,
Pro objasnění oddělení samostatných technických služeb od již založené stávající Brandýsko-boleslavské městské a.s. (dále jen BBM) je zapotřebí si odpovědět na několik otázek. Tady je přikládáme a předpokládáme, že jejich zodpovězení povede k mnohem lepšímu pochopení zřízení této organizace. Proč Technické služby Brandýs – Boleslav s.r.o. vznikají? Všechna města, Brandýs n.L. - Starou Boles...
Více

Koaliční smlouva a programové prohlášení

Koaliční smlouva a programové prohlášení
Aktuality ze dne ,
Vážení a milí spoluobčané, ještě jednou si vám dovolíme před středečním ustavujícím zastupitelstvem poděkovat za důvěru, kterou jste spolku Naše dvojměstí dali v letošních komunálních volbách. Výborný výsledek byla i vaše zásluha a je zavazující k další práci, která nás teď 4 roky čeká. Po vyhlášení výsledků voleb jsme se přiklonili k dalšímu pokračování spolupráce s hnutím Podpora občanů, kdy jsm...
Více

Mapa Ambasadorů

Mapa Ambasadorů
Aktuality ze dne ,
Do dalších čtyř let komunálního života přicházíme s vizí ambasadora jednotlivých městských čtvrtí. Z našich řad jsme vybrali zástupce mající k dané lokalitě blízko. Na našeho zástupce se budete moci odpovědně obracet s jakýmkoliv problémem v dané městské čtvrti. Byli bychom rádi, abyste model, který Vám představujeme na této dvoustraně, vzali za svůj a díky tomu si vylepšili váš životní komfort...
Více

Hospodaření a rozvoj města

Hospodaření a rozvoj města
Aktuality ze dne ,
Změna politického myšlení se vedle otevřenosti a vstřícnosti radnice ke všem obyvatelům města projevila pozitivně i v hospodaření a rozpočtových opatřeních města. Prvním významným krokem bylo to, že se městský rozpočet vždy schvaloval ještě před koncem roku. Město se tak vyhnulo rozpočtovému provizoriu, což v předchozím volebním obdobím nebývalo zvykem, protože se rozpočet obvykle schvaloval až na...
Více

Sport, kultura a volný čas

Sport, kultura a volný čas
Aktuality ze dne ,
Ve městě žije mnoho dětí i mládeže, i díky populační vlně Husákových dětí. Pro ně i pro jejich rodiče chceme nabídnout vhodnou životní náplň volného času, která by negovala možnost vzniku negativních společenských jevů. Snažíme se nabídnout aktivity směřující dostat mládež od počítačových a televizních obrazovek do spolků a sportovních organizací, popřípadě jim nabídnout zajímavý program. Školn...
Více