Společenský sál s vinárnou
Orlovna / Klášterní
ve Staré Boleslavi

25 let od uzavření Labína o tom všichni mluví, nám se to povedlo, jsme tomu na dosah.
Jsme těsně před vydáním stavebního povolení na rekonstrukci společných prostor Orlovny (majetek města) a Klášterní vinárny (majetek církve). Rekonstrukcí nemovitostí dojde k obnově malého kulturního centra v centru historického jádra Staré Boleslavi. V rámci projektu je podepsaná smlouva s Kolegiální kapitulou o dočasném užívání bývalé Klášterní vinárny na dobu 27 let, kdy město se zavazuje recipročně tyto prostory zrekonstruovat. Prvních 17 let je nájemné stanoveno ve výši 1 koruna/rok. Kapacita téměř 200 osob by dle stávající reality společenského života měla být dostačující pro veškeré plesy místních spolků a klubů, vyjma plesu města a gymnázia.

ORLOVNA

Orlovna, bývalé kino a klášterní vinárna byly místem pro již dříve
pořádané taneční zábavy, čaje o páté a různá další setkání, pro promítání filmů, hraní divadla a také pro tělovýchovu.
Jejich rekonstrukcí dojde k obnově malého kulturního centra na
okraji historického jádra Staré Boleslavi v sousedství kostela Nanebevzetí Panny Marie a základní školy. 

TANEČNÍ SÁL

Taneční sál s pódiem je navržen v prostorách bývalého kina.
Na severní straně navazuje na vinárnu, kde je také umístěn hlavní vstup. Z jižní strany sálu je pak přístupné zázemí, umístěné v budově Orlovny. Zázemí je vybaveno oddělenými šatnami pro
ženy a muže, denní místností pro účinkující/učitele a menším skladem pro potřeby zázemí v případě pořádání koncertů nebo větších společenských akcí.

VINÁRNA KLÁŠTERNÍ

Vinárna, sloužící zároveň jako foyer tanečního sálu, je umístěna
v budově původní klášterní vinárny. Kromě restauračních ploch a baru obsahuje také šatnu pro návštěvníky tančírny, zázemí pro zaměstnance, kancelář a byt pro správce. Dispoziční řešení vinárny respektuje návaznost tanečního sálu a umisťuje bar vedle hlavního vstupu do tohoto prostoru. Celková kapacita vinárny prvního nadzemního podlaží je navržena na 60 míst
k sezení. Salonek s okny do sálu, který se nachází ve druhém podlaží, obsahuje 40 míst, letní předzahrádka pak tvoří dalších 24. 

AKTUÁLNÍ STAV

Orlovna, bývalé kino a Klášterní vinárna se nachází ve
Staré Boleslavi nedaleko centra – Meriánského náměstí
v Jungmannově ulici. Klášterní vinárna a budova kina patří k sousední Římskokatolické farnosti vedle kostela Nanebevzetí panny Marie, Orlovna je v současnosti využívána převážně jako
tělocvična k základní škole na nároží ulic Komenského a
Jungmannova.