Životní prostředí

Aktuality ze dne ,

Vliv a přínos zeleně pro život člověka je všeobecně znám. Svědčí o tom hromady popsaných stran, známá jsou i fakta z nesčetných studií dokazujících tento „blahodárný účinek“. Naše dvojměstí se rozkládá na třech katastrálních územích. Krom jiného má i jedinečnou hodnotu v podobě rozsáhlých ploch zeleně. Právě proto vám, občanům a voličům současně, předkládá spolek ND svou představu o „zeleném“ městě.

Spolek Naše dvojměstí bude podporovat veškeré činnosti vedoucí k boji se suchem a k udržení spodní hranice podzemních vod, stejně tak jako opatření směřují k lokálnímu zadržení vody.

Budeme usilovat o dokončení kompletní revitalizace parku u nemocnice /Central park/, kde bude do konce roku hotova pouze část u Penny marketu pro parkování a brusliště.

 

Ve Staré Boleslavi bude hlavní zájem soustředěn na lesopark Houštka, kde byl v současné době zahájen prořez náletových dřevin.

Je vhodné z pozice města plánovacími smlouvami s developery usilovat o umístění více zelených ploch a prvků v nově budovaných lokalitách. Samozřejmostí je možné zbudování dalších hnízd sběrných kontejnerů.

V minulém měsíci proběhlo historicky první měření kvality ovzduší ve městě v části frekventované Olbrachtovy ulice. Výsledky jsou právě analyzovány.

Podpora cyklistiky a možné využití pravé části chodníku na mostech mezi brandýskou a boleslavskou částí pouze pro cyklisty by mohlo nějaký provoz automobilů také ubrat. Rodiče by se již tolik nemuseli bát své děti posílat na kroužky na kole například do Houštky, protože si plně uvědomujeme nynější obavy o zdraví dětí při cestě přes frekventovaný most.

Budeme i nadále bojovat proti těžbě Písku v lokalitě Mělnická. Nebudeme v budoucích změnách územního plánu podporovat možné projekty průmyslových hal směřujících k záboru úrodné půdy především ve Staré Boleslavi.

Rozhodně nebudeme zabírat zahrádkářské kolonie na pozemcích města pro možné nové projekty. Důsledně požadujeme náhradu za odstraněnou zeleň z důvodu jejího stáří nebo bezpečnosti, aby tím zajistila dobré životní prostředí i budoucím generacím. Máme v plánu dostat do povědomí občanů informace o udržování městské zeleně, zejména sekání travnatých ploch a arboristické práce podle plánu údržby veřejné zeleně.