Kdo jsme?

Jsme občané našeho našeho dvojměstí, kterým není jedno, kam se ubírá a jak bude vypadat. Jsme různých věkových skupin, profesí, dovedností a zájmů, přesto chceme fungovat jako jeden tým. Jsou mezi námi starousedlíci, kteří v něm žijí celý svůj život, tak i ti, kteří do něj přišli teprve v posledních letech. Někteří z nás mají za sebou dlouholetou aktivní práci v různých spolcích a organizacích, a tak nejen jejich obličeje, ale i morální postoje znají stovky spoluobčanů. Dlouhodobě se o dění ve městě zajímáme a někteří jsme se nebáli v minulosti zvednout náš hlas, když byly potlačovány zájmy většiny občanů města.

Spojuje nás jasná vize – chceme mít z našeho dvojměstí příjemné místo pro žití, a to pro všechny jeho obyvatele. Jsme přesvědčeni, že velká politika do města nepatří. Jdeme podporou široké občanské angažovanosti a podpory. Vnímáme naše dvojměstí jako jeden celek, jeden organismus, jehož rozvoj musí být rovnoměrný a kontinuální v obou jeho částech. Jsme přesvědčeni, že toto město má potenciál naplnit naše představy o jeho fungování, jde jen o to dokázat ho plně a správně využít.

Naší ambicí politika nikdy nebyla a tomu odpovídá i způsob, jakým se chceme komunálních voleb zúčastnit. Rozhodli jsme se jít delší a klikatější cestou a kandidovat jako spolek, který musí pro účast ve volbách získat formou petice podporu 7% obyvatel starších 18-ti let, kteří mají v našem dvojměstí trvalé bydliště. Petiční arch slouží pouze pro splnění zákonné podmínky registrace sdružení v souladu se zákonem č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, proto bychom Vás tímto rádi požádali o podporu a možnost zúčastnit se volebního klání a přesvědčit vás svými kroky, že si svoje místo nejen na startu, ale i v cíli, zasloužíme. Svým podpisem pod petici pouze podpoříte možnou kandidaturu našeho spolku, nejedná se o žádný závazek či povinnost volit nás, přestože za Vaši případnou podporu i u volebních uren budeme velmi rádi.