Sport, kultura a volný čas

Aktuality ze dne ,

Ve městě žije mnoho dětí i mládeže, i díky populační vlně Husákových dětí. Pro ně i pro jejich rodiče chceme nabídnout vhodnou životní náplň volného času, která by negovala možnost vzniku negativních společenských jevů. Snažíme se nabídnout aktivity směřující dostat mládež od počítačových a televizních obrazovek do spolků a sportovních organizací, popřípadě jim nabídnout zajímavý program.

Školní mládeži chceme nabídnout městskou kartu opravňující ke slevě na MHD a ke vstupům do vybraných objektů či vstupům na kulturní a sportovní akce.

Bike park (projekt hotov) směřujeme na bývalé dopravní hřiště v Hluchově, pokud se podaří vyřešit majetkoprávní vztahy v této lokalitě.

Hledáme pro mládež vhodné workoutové plochy. Nabízí se prostor Central parku, Panské zahrady, u cyklostezky, Houštky a budeme hledat i jinde.

Hledáme další sportovní a kulturní možnosti, pod marketem PENNY v Brandýse dokončíme sportoviště (brusliště) se zázemím a umělou ledovou plochou. Již běží plánovaná celková rekonstrukce městského kina, kdy jsme již započali s úpravami zadního traktu za kinem a mezi městským úřadem. Nedílnou součástí je podpora spolků a sportovních organizací, které se o mládež starají, a které dostávají po našem nástupu do vedení radnice o miliony korun ročně navíc na svoji činnost.

Sport a pohyb patří k základním způsobům užitečného trávení volného času, aneb „Kdo si hraje nezlobí“. Nejen proto bude Naše dvojměstí nadále podporovat sport, pohyb, cyklistiku a další aktivity související se zdravým životem, a to především dosažením následujících cílů:

Finanční podporou sportovních klubů – i v období 2014–2018 to byla jedna z našich priorit. Před naším nástupem do vedení města se rozdělovala mezi spolky ve městě částka pod tři miliony korun. V současné době se rozděluje částka přesahující 11 miliónů korun. Rádi bychom    v nastoleném trendu pokračovali a přiblížili se tomu, že se do volnočasových aktivit bude rozdělovat minimálně 2,5 % z rozpočtu města a částka se blížila 15 mil. Kč. Podpora bude směřovat především na činnost klubů, spolků, na trenéry mládeže, do investic a na mimořádné sportovní akce. Zaměříme se na vybudování a údržbu víceúčelového venkovního hřiště s celoročním provozem v „Central parku“ / bruslení/ s možností umístění dalších sportovních prvků v této oblastí v podobě venkovního fitness.  Tato investice je již zahájena.

Chceme na místě bývalého dopravního hřiště v Hluchově vybudovat bikepark jako hobby pro nadšence tohoto zaměření, což ve městě chybí. Máme hotovou projektovou dokumentaci, realizace je pozastavena z důvodu výše požadovaného nájmu vlastníka – Lesů ČR.

Doposud jsme realizovali jedno dětské venkovní hřiště ročně, máme vytipována další místa v lokalitách na obou labských březích, kde hřiště chybí.

Podporujeme další pronájem plaveckého bazénu od PedF UK, podporujeme vznik wakeboardového parku na Proboštském jezeře.

Chceme dokončit projekt multifunkční sportovní haly u 3. základní školy Palachova. Toto je náš cíl v městských sportovních investicích, kdy zabijeme několik much jednou ranou:

  • v prvé řadě poskytneme důstojný prostor pro tělesnou výchovu a sport pro téměř 900 žáků „ZŠ Palachova“ jejíž současná tělocvična je z roku 1905 a svými rozměry neodpovídá době ani rostoucímu počtu žáků
  • vytvoříme odpovídající sportovní prostředí pro brandýské sportovní subjekty a kluby
  • hala svými parametry umožní pořádat mimořádné sportovní akce
  • vzhledem ke své multifunkčnosti nabízí hala prostor pro pořádání kulturních akcí, zejména plesů, s kapacitou cca 400 lidí, což je pro většinu místních organizací vyhovující
  • hala bude zejména v zimních měsících v provozu téměř 15 hodin denně a měla by na svůj provoz vydělat

 

Kulturní dění v našem dvojměstí vnímáme jako vhodnou volnočasovou aktivitu našich občanů všech věkových struktur tak, aby se bavila mladá, střední i starší generace a aby byla naplněna kulturně historická tradice obou částí města. Myslíme si, že městský kulturní život je bohatý a každý, kdo chce, si v něm to své najde. Přesto chceme něco vylepšit a nabídnout ještě více.

Kulturní spolky budeme i nadále finančně podporovat dotačními tituly odpovídajícími počtu, významu a aktivitě jednotlivých organizací.

Budeme nadále podporovat významné kulturní akce, zejména ty, mající velkou oblibu a návštěvnost a přivádějí do města mnoho návštěvníků. Národní svatováclavskou pouť máme i nadále za největší městskou akci celorepublikového významu, na které se rovnoměrně podílí město i církev.  Vedle „Svatováclavek“ a Audience bychom chtěli vytvořit novou zámeckou akci vztahující se k historickým událostem na brandýském zámku.

Vnímáme absenci kulturního domu, proto   se   zaměříme na vybudování multifukční haly u ZŠ Palachova, kde by svůj prostor měla dostat i kultura s dostatečnou diváckou kulisou a plesy pro většinu místních spolků. V dlouhodobém horizontu se chceme zaměřit na vybudování důstojného kulturního stánku, které si město zaslouží. Uvědomujeme si, že naprostá většina kulturních akcí se odehrává na levém labském břehu. Proto budeme usilovat o vybudování přiměřeného kulturního prostoru v boleslavské části města. Jako konkrétní místo se jeví prostor vzniklý spojením bývalého kina a Orlovny, kde by, pokud by to posvětila boleslavská kapitula, vznikly odpovídající podmínky pro kulturní akce menšího rozsahu.

Brandýský zámek je krásná národní kulturní památka. Naší snahou bude docílit ještě vyšší podporou místních spolků a organizací vyšší návštěvnosti zámku a využití stávajících prostor. Nabízí se pořízení trvalého pódia – letní scény na nádvoří zámku.

Zrekonstruujeme městské kino z hlediska vnitřního vybavení a venkovního vzhledu. Projekt se již zpracovává, nezapomněli jsme ani na bezbariérové sociální zařízení, které doposud nebylo.

Naši snahu o bohatší kulturní život budeme směřovat i do objektu „Vyššího Hrádku“, který město převzalo bezúplatně od kraje tak trochu jako danajský dar. V těchto krásných prostorech vybudujeme Základní uměleckou školu s odpovídajícím zázemím pro všechny obory a krásnou zahradou. Současně by byly vybudovány další vhodné prostory pro koncerty a další akce. Projekt právě probíhá stavebním řízením.

Staroboleslavský objekt Rezidence chceme nadále podporovat jako místo pro rodinné aktivity.  V současné době se o naplnění programu velmi dobře stará spolek Klíček.