Sluneční Lázně nebo Sluneční ZÁškola?

Aktuality ze dne ,

Rezonující otázka nejen na sociálních sítí aneb zbavuje se město významného majetku, který koupilo na samém konci předminulého volebního období, tedy až dne 14.9.2014, za kupní cenu 13,5 mil. Kč? Má si město Sluneční lázně ponechat a opravit je za 100 mil. Kč z městské kasy? Pokud ano, pak kterou z níže uvedených investic škrtnout? Není rozumnější připustit, sice prostřednictvím soukromého kapitálu, realizaci záměru přestavby na základní školu? Je další základní škola, i když soukromá, v našem městě vůbec potřebná? Není pak právě tento záměr, byť z privátních financí, vhodnou příležitostí, jak Sluneční lázně v reálném čase zachránit?

Obrázek si udělejte, prosím, sami. Zde je rekapitulace základních faktů případného prodeje, obdržené nabídky, jakož i seznamu pouhých patnácti dalších investic města do vlastních nemovitostí (seznam všech nemovitostí, které spolknou celkem téměř 2 miliardy Kč, čítá celkem 61 položek a je přiložen na konci článku).

Podmínky prodeje Slunečních lázní (řazeno chronologicky):

  1. Záloha kupní ceny 50% (zde 3. mil Kč)
  2. Stavební povolení na rekonstrukci dle předložené studie do 2 let
  3. Doplatek kupní ceny 50% (zde 3 mil. Kč)
  4. Uzavření kupní smlouvy
  5. Zákaz převodu nemovitosti na 10 let od kolaudace
  6. Zástavní právo zajišťující závazek 10 let školu provozovat
  7. Kolaudací na školu (investice 100 mil. Kč) nejpozději do 3 let od uzavření kupní smlouvy
  8. Udržitelnost předloženého projektu školy 10 let od její kolaudace

Odhad celkových investičních nákladů předloženého záměru činí 100 mil. Kč. Podrobná nabídka zájemce, fyzické osoby, bydlící v našem městě, je přiložena na konci tohoto článku. Další informace o projektu základní školy ve Slunečních lázních můžete nalézt třeba zde: ŠKOLA HOUŠTKA

Otázkou zůstává, zda si veřejný projekt na revitalizaci Slunečních lázní v Houštce, této desítky let zapomenuté a chátrající významné budovy v lesoparku Houštka, nezaslouží podporu.

Záměrem zde zjevně není soukromě usurpovat tento krásný kout Staré Boleslavi, ale naopak zřídit právě v těchto, velmi citlivě a s respektem k původnímu vzhledu, obnovených prostorách, základní školu. Škola jistě nemůže být vnímána, jako uzavřená komunita, ba přesně naopak, ZÁškola je otevřena nejen učitelům, žákům a jejich rodičům, je otevřená i všem dalším mimoškolním kulturním a společenským aktivitám a v projektu samotném je právě těmto společenským akcím vyhrazen i velmi důstojný prostor auly. Záměrem, který musí vydržet minimálně 10 let po kolaudaci, je škola, tedy projekt sám o sobě dlouhodobý a snad i trvale udržitelný. Ve strategickém rozvojovém plánu města je právě na školství kladen velký důraz. Záměr lze chápat i tak, že je zde městu nabízena pomoc na smysluplné a důstojné využití dlouhodobě opomíjeného a zchátralému objektu Slunečních lázní. Pokud má město z vlastní kasy realizovat záchranu Slunečních lázní, pak je nutné rozhodnout, které z dalších investic posune či zcela vypustí (informativní „foto-přehled“ řazen dle finanční náročnosti nikoliv dle priorit – i tento zkrácený „foto-přehled“ spotřebuje 754 mil. Kč, čímž je investiční rozpočet města, určený pro budovy, na 12 let zcela vyčerpán … město má k dispozici ročně na investice max. 90 mil. Kč, z toho 30 mil. směřuje do komunikací, chodníků, vodovodů a kanalizace a další infrastruktury, takže na budovy zbývá max. 60 mil. Kč ročně):

1 Sportovní hala ZŠ Palachova – hala s plochou na tři tělocvičny, zázemí, tribuna a parkoviště (110 mil. Kč)
2 Domov seniorů – nový domov seniorů pro minimálně 80 klientů ve Staré Boleslavi vedle DPS (100 mil. Kč)
3 Bytový dům Pražská – komplexní revitalizace bytovky s nástavbou 8 bytů (100 mil. Kč)
4 Intenzifikace ČOV – rozšíření kapacity čistírny odpadních vod (100 mil. Kč)
5 ZUŠ Vyšší Hrádek – rekonstrukce objektu na základní uměleckou školu (90 mil. Kč)
6 Knihovna – nová knihovna a 8 bytů ve vnitrobloku náměstí čp. 34 (70 mil. Kč)
7 Parkovací dům – parkovací dům u nádraží v Brandýse pro 316 aut (42 mil. Kč + dotace 68 mil. Kč)
8 MŠ Třebízského – nová mateřská školka ve Staré Boleslavi pro 98 dětí (34 mil. Kč + dotace 60 mil. Kč)
9 ZŠ Na Výsluní – nástavba 4 tříd a zázemí s rozšířením školní jídelny (30 mil. Kč)
10 Zámek – restaurátorské práce kaple, rytířský sál, schodiště (30 mil. Kč)
11 Lávka přes Labe – lávka výhradně pro pěší a cyklisty přes Labe pod Zámkem (18 mil. Kč)
12 Společenský sál Orlovna – kulturní a společenský sál ve Staré Boleslavi (17 mil. Kč)
13 Letní kino – revitalizace letního kina v Houštce, zejména stavba nového, namísto zrezivělého, pódia a zázemí (15 mil. Kč)
14 Smuteční síň – smuteční síň na hřbitově ve Staré Boleslavi (15 mil. Kč)
15 Hasičská zbrojnice – nová hasičská zbrojnice pro dobrovolný hasičský sbor ve Staré Boleslavi (13 mil. Kč)

 

Kompletní přehled všech 61 nemovitostí města, které vyžadují nutnou investici, naleznete zde (celkový součet 1.867.000.000 Kč je na konci na straně 4):

2019_09_29 Přehled nemovitostí města k rekonstrukci nebo výstavbě

Úplná nabídka se záměrem postavit a provozovat ve Slunečních lázních základní školu je zde:

2019_09_30 Nabídka Sluneční lázně

 

Případný prodej se týká lesního pozemku p.č. 2270/36 o výměře 3.767 m a pozemku zastavěná plocha a nádvoří p.č. 2271 o výměře 2.206m, jehož součástí je i stavba č.. 693 (celková výměra všech pozemků tedy činí 5.973 m):