Školství

Aktuality ze dne ,

V oblasti škol a školek se v uplynulých čtyřech letech podařilo udělat velký kus práce. Hodně věcí se nám povedlo, zejména jsme podstatně rozšířili kapacitu školních a předškolních zařízení ve městě. Uvědomujeme si, že i přesto je míst stále nedostatek a s tímto se budeme muset vypořádat i v dalších letech, neboť populační tsunami nás nenechá v klidu spát. Za čtyři roky se městu podařilo získat na dotacích do školství 70 mil. Kč. Za to si zaslouží především poděkování Odbor investic a správy majetku a Odbor školství, které zpracovávaly žádosti. Odbor investic se dále zasloužil o výběr zhotovitele rekonstrukcí a staveb. Díky tomu se podařilo za čtyři roky navýšit kapacitu základních škol o 300 míst. Pokud jde o mateřské školy, byla v roce 2015 dokončena výstavba MŠ Rosa, která byla započata v minulém volebním období.

 

Operativně řešíme nedostatečnou kapacitu v mateřinkách ve Staré Boleslavi přípravou výstavby MŠ v lokalitě Okružní s kapacitou 56 míst. Žádáme o dotaci na výstavbu další školky v lokalitě Třebízského ve Staré Boleslavi s kapacitou 96 míst. Tím by mohla být školková kapacita v dvojměstí na čas optimalizována.

Dokončíme dostavbu boleslavské školy – jde o největší investiční akci s náklady přesahujícími 90 mil. Kč a s navýšením kapacity o 120 žáků. Budeme nadále rozšiřovat kapacity základních škol, aby mohl být snižován počet žáků ve třídách. Na ZŠ Palachova je vypsáno výběrové řízení na nástavbu čtyř tříd nad školní jídelnou a navýšení kapacity o 100 žáků. V ZŠ Na Výsluní je rozpracována studie směřující k další nástavbě šesti tříd – z toho 3 kmenových a 3 odborných – s navýšením celkové kapacity na 1000 žáků. V souvislosti s tím je plánováno i rozšíření kapacity školní jídelny. Ve Staré Boleslavi finišuje přístavba školy. Souhrnně přinesou všechny tyto akce dalších 300 míst v základních školách v poměrně krátkém časovém horizontu.

Po přestěhování Základní umělecké školy do objektu Na Vyšším hrádku se uvolní stávající objekt ZUŠ v ulici F. X. Procházky, který bude k dispozici základnímu školství.

Vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel a předpokládanému demografickému vývoji jsme připraveni se i dále intenzivně zamýšlet nad tím, jak i v budoucnu rozšiřovat kapacitu základního školství v dvojměstí. Budeme pečlivě monitorovat stav zejména po dvou kritických školních letech 2018/2019 a 2019/2020, kdy ještě základní školy budou opouštět slabé deváté ročníky. Pokud by nadále trval nedostatek míst, budeme hledat další vhodnou lokalitu pro vybudování nové školy s kapacitou přibližně 500 míst. Naším cílem je snížit průměrný počet žáků ve třídách pod 25.

Rozvoj školství pro nás znamená více než rozvoj vzdělávání. Zkulturníme parkovací plochy u škol, tak aby pokryly ranní i odpolední špičky. Zabýváme se myšlenkou školních svozových autobusů, které by děti ráno a odpoledne bezpečně dopravily do i ze školy.

Chceme dokončit projekt multifunkční sportovní haly u 3. základní školy Palachova. Toto je náš cíl v městských
sportovní investicích, kdy zabijeme několik much jednou ranou:

  • v prvé řadě poskytneme důstojný prostor pro tělesnou výchovu a sport pro téměř 900 žáků „ZŠ Palachova“
    jejíž současná tělocvična je z roku 1905 a svými rozměry neodpovídá době ani rostoucímu počtu žáků
  • vytvoříme odpovídající sportovní prostředí pro brandýské sportovní subjekty a kluby
  • hala svými parametry umožní pořádat mimořádné sportovní akce např. typu Mistrovství ČR
  • vzhledem ke své multifunkčnosti nabízí hala prostor pro pořádání kulturních akcí, zejména plesů s kapacitou
    cca 400 lidí, což je pro většinu místních organizací vyhovující
  • hala bude zejména v zimních měsících v provozu téměř 15 hodin denně a měla by na svůj provoz vydělat