Senioři a mládež

Aktuality ze dne ,

Nedávno zpracovaná demografická studie ukázala, že obyvatelstvo v našem dvojměstí bude poměrně rychle stárnout, proto musíme myslet na potřeby našich seniorů. Chceme, aby svůj podzim života strávili v klidu a pohodě a ve vzájemné symbióze    s mladšími generacemi. Citlivě vnímáme jejich potřeby a aktivity a v této oblasti se chceme zaměřit na to, aby se jim tu dobře    a aktivně žilo.

Našli jsme vhodné prostory pro vytvoření městského komunitního centra a centra služeb ve školní jídelně ve Staré Boleslavi. Termín dokončení je plánován na konec roku 2019.  Ve spolupráci se Středočeským krajem budeme podporovat výstavbu dalšího domova seniorů v návaznosti na DPS ve Staré Boleslavi.

Nadále budeme podporovat dopravu senior taxi, určenou pro dopravu seniorů. Byla zavedena v posledním volebním období a velmi se osvědčila. Této službě ještě chybí větší informační podpora o její existenci.

V současné době již probíhá v našem městě test používání tzv. panikového tlačítka, tuto službu pro seniory rozhodně finančně podpoříme, stejně jako zmíněné seniortaxi a v budoucnu se také budeme snažit zajistit seniorům bezplatné používání rehabilitačních pomůcek.

Výrazně a aktivně budeme pokračovat v podpoře volnočasových aktivit pro občany seniorského věku (přednášky, kursy, výlety apod.), což se v současné chvíli již děje ve velké míře. Našli jsme také vhodného partnera pro využití budovy Kim  Ir Sena se zaměřením na péči o seniory.

Ve městě žije mnoho dětí i mládeže, i díky populační vlně Husákových dětí. Pro ně i pro jejich rodiče chceme nabídnout vhodnou životní náplň volného času, která by negovala možnost vzniku negativních společenských jevů. Snažíme se nabídnout aktivity směřující dostat mládež od počítačových a televizních obrazovek do spolků a sportovních organizací, popřípadě jim nabídnout zajímavý program.

Školní mládeži chceme nabídnout městskou kartu opravňující ke slevě na MHD a ke vstupům  do  vybraných  objektů či vstupům na kulturní a sportovní akce.

Bike park (projekt hotov) směřujeme na bývalé dopravní hřiště v Hluchově, pokud se  podaří  vyřešit  majetkoprávní vztahy v této lokalitě.

Hledáme pro mládež vhodné  workoutové  plochy.  Nabízí se prostor Central parku, Panské zahrady, u cyklostezky, Houštky a budeme hledat i jinde.

Hledáme další sportovní a kulturní možnosti,  pod marke-  tem PENNY v Brandýse dokončíme sportoviště (brusliště) se zázemím a umělou ledovou plochou. Již běží plánovaná celková rekonstrukce městského kina,  kdy  jsme  již započali s úpravami zadního traktu za kinem a mezi městským  úřadem.  Nedílnou  součástí  je   podpora spolků a sportovních organizací,  které  se   o   mládež   starají, a  které  dostávají  po  našem  nástupu  do  vedení  radnice    o miliony korun ročně navíc na svoji činnost.