Rekonstrukce Pražská

Aktuality ze dne ,

Probíhající kompletní rekonstrukce Pražské ulice, kterou město spolufinancuje (48 mil. Kč bez DPH – kanalizace, vodovod, chodníky, veřejné osvětlení a úprava zeleně – dotace na chodníky 5,6 mil. Kč ze SFDI, což je 42,4 mil. Kč z vlastních prostředků města) společně se Středočeským krajem (27 mil. Kč bez DPH – silnice), zatím probíhá dle harmonogramu (termín dokončení včetně kruhového objezdu Pražská / Průmyslová 5/2020). V týdnu od 12.8. jsou zahájeny práce na chodnících v dolní části od Výletní ulice, což by mohlo přinést zlepšení v přístupu k rezidentním nemovitostem v této části Pražské. Děkujeme zdejším obyvatelům i firmám za trpělivost!

Harmonogram prací ve formátu XLSX

Harmonogram prací: Harmonogram vystavby Prazska