Participativní rozpočet aneb pomozte nám zvolit priority

Aktuality ze dne ,

Chcete, aby vás vítal při návratu z cest u sjezdu z dálnice nově osázený kruhový objezd? Nebo chcete grily u Labe, nebo nově upravený park Na Dolíku? Pojďme nově rozhodovat o využití části městského rozpočtu. Sami si rozhodněme(te) kam peníze investujeme.  To je podstata participativního rozpočtu.

 

Rádi bychom Vám představili další způsob, jak se můžete zapojit do dění ve městě a podílet se  na investičních prioritách. Tímto řešením je participativní rozpočet, který je procesem přímé, dobrovolné a univerzální demokracie, v rámci které mohou občané diskutovat  a rozhodovat o využití části rozpočtu. Obecně má pět fází: přípravu, veřejnou diskusi a tvorbu návrhů, technickou analýzu, volbu návrhů a realizaci vybraných projektů.  Nechceme unavovat teorií, ale byli bychom rádi, kdybyste si na tento způsob občanského podílu na tvorbě drobnějších věcí ve městě zvykli a byli jeho součástí. Díky tomu  budeme lépe vyhodnocovat investiční směřování v našem  dvojměstí. Již několik let tento způsob úspěšně aplikují v nedalekých Říčanech a právě o těchto zkušenostech jsme měli možnost hovořit se starostou města Vladimírem  Kořenem během červnové literární noci.

V Říčanech se  tímto způsobem rozděluje 5 mil. Kč, což si dovedeme  představit i u nás. Dle finanční náročnosti projektů mají  rozděleny  občanské  podněty  do  dvou  kategorií.  První  jsou drobné projekty do 0,5 mil Kč, druhá kategorie směřuje k nápadům do 2 mil. Kč. Letos se v Říčanech uchází  o tyto finance celkem dvacet projektů, což hezky demonstruje aktivní zapojení lidí a spolků do rozpočtového rozhodování. 

Podobný model by mohl fungovat i v našem  městě a je spíše určen pro realizaci drobnějších akcí než  zásadních městských investic, které v městském rozpočtu  najdete v jiné kapitole.  Rádi bychom PR zavedli co nejdříve a podle zájmu by  si měl v rozpočtu najít svém pevné místo. Věříme, že  se vám myšlenka Participativního rozpočtu bude líbit a že ji vezmete za svou.