Nový dotační program města – vícezdrojové financování Vašich projektů

Aktuality ze dne ,

Město dne 24.9.2019 zveřejnilo na své úřední desce nový dotační program “INFRASTRUKTURÁLNÍ INVESTICE”, který slouží k podpoře vícezdrojového financování velkých investičních projektů žadatelů z řad zejména sportovních a kulturních spolků. Podrobnosti o vyhlášeném programu naleznete níže v přílohách. Žádosti podávejte od 25.10.2019.

01 Dotacni program mesta 2019-2021 INFRASTRUKTURALNI INVESTICE

 

02 Verejnopravni smlouva_INFRASTRUKTURALNI INVESTICE

 

03 Formular ZADOST INFRASTRUKTURALNI INVESTICE

 

03 Formular ZADOST INFRASTRUKTURALNI INVESTICE

 

04 Priloha c1 Financni vyporadani dotace

 

05 Priloha c2 Zaverecna zprava