Doprava

Aktuality ze dne ,

Je nám jasné, že dopravní problémy a stav komunikací trápí snad každého z nás. Denně se s nimi setkáváme jako řidiči, cyklisté, chodci. Vádí nám to a otravuje nás to. Chceme jen upozornit, že současná dopravní infrastruktura odpovídá době, kdy na cestách jezdilo o polovinu aut méně. Dalším faktorem X, který je třeba mít neustále na paměti, je skutečnost, že ne všechny komunikace spravuje město. To ovlivňuje stav a kvalitu komunikací na silnicích 2.- 3. třídy. Přes všechny tyto zádrhele chceme zkulturnit a vylepšit stav městských komunikací, a to realizací následujících záměrů:

Nechceme budovat žádné další silniční mosty přes Labe. Chceme využít dvou stávajících, kdy se musí dbát o jejich technický stav tak, aby to nezaskočilo budoucí generace.

Atmosféru a zklidnění na důležitých dopravních tepnách chceme docílit:

  • možným vybudováním nového nájezdu na R10 v lokalitě Královice, což by výrazně ulevilo západo – východnímu průjezdu městem. Společně se zápským starostou panem Vlčkem již proběhlo jednání se Středočeským krajem. Zápy s tímto řešením (realizace je na Zápském katastru) již vyslovily souhlas
  • vyvíjením dalšího tlaku na Středočeský kraj pro dokončení obchvatu  Staré  Boleslavi   mezi   kasárnami a Mělnickou ulicí
  • vybudováním kruhového objezdu v Boleslavi na křižovatce Boleslavská x Okružní
  • dokončením rekonstrukce Pražské ulice a realizací kruhového objezdu na křížení ulic Pražské a Průmyslové na Vrábí
  • zprůjezdněním sídliště U nádraží propojením z ulice Kaštanové do ulice Karla Tájka
  • zkvalitněním osvětlení stávajících frekventovaných přechodů tak, aby se staly skutečně bezpečnými, bezpečné přechody primárně u škol
  • úsekovým měřením rychlosti na vjezdech do města
  • personálním posílením na úseku odboru investic na úseku dopravních staveb
  • vybudováním nových autobusových zastávek do nových čtvrtí, vrátíme autobusovou zastávku zpět na boleslavské náměstí
  • posílením dopravního spojení do Královic

Šlapání na kole zaměříme na bezpečné cyklistické spojení mezi oběma částmi města. Pro překonání labských toků chceme využít rozšíření stávajících mostů a jeden chodník použít jen pro cyklisty. Budeme se snažit narovnat financování opravy Polabské cyklostezky, kdy se v  současné  době opravy a údržba realizuje pouze na katastru našeho města, nikoliv okolních obcí.

Etiku chování v dopravě zaměřit ve větší míře na používání kol a bezpečnosti cyklistů. Je nutné  nainstalovat  větší počet cyklistických stojanů.

Nesmíme zapomenout na řeku Labe, která protíná naše dvojměstí a proto je již připraven k realizaci projekt kotviště sportovních a rekreačních lodí na Ostrůvku a Proboštských jezerech.

 

Orientovat   se  chceme   na  zlepšení   parkovacích možností,  i když to asi nebude pokaždé 10 metrů od místa bydlení. Před dokončením je cca 60 parkovacích míst pod sídlištěm, v traktu mezi kinem a městským úřadem právě vzniká parkoviště pro zaměstnance úřadu. Dále pro zlepšení parkování chceme dokončit realizaci parkovacího domu v brandýské  části  sídliště U Nádraží. Zkusíme vyvolat diskuzi o zavedení systému rezidenčního parkování, které by preferovalo parkování pro obyvatele s trvalým bydlištěm u nás či místem podnikání za poplatek. Budeme  pokračovat  v  trendu  rekonstrukcí prašných ulic  v našem městě. Před začátkem našeho volebního období bylo těchto ulic 47, nyní nás jich čeká opravit ještě 27.  V našich silách do příštích 4 let je oprava dalších cca 5km chodníků.

Máme vizi nové sdílené budovy Policie ČR a Městské policie v nově vyprojektované budově na Zápské ulici. Městská policie nutně potřebuje rozšířit a především zmodernizovat kamerový systém, poté je třeba klást důraz na jeho využívání.