Sluneční Lázně nebo Sluneční ZÁškola?

Sluneční Lázně nebo Sluneční ZÁškola?

Rezonující otázka nejen na sociálních sítí aneb zbavuje se město významného majetku, který koupilo na samém konci předminulého volebního období, tedy až dne 14.9.2014, za kupní cenu 13,5 mil. Kč? Má si město Sluneční lázně ponechat a opravit je za 100 mil. Kč z městské kasy? Pokud ano, pak kterou z níže uvedených investic škrtnout? Není rozumnější připustit, sice prostřednictvím soukromého kapitálu, realizaci záměru přestavby na základní školu? Je další základní škola, i když soukromá, v našem městě vůbec potřebná? Není pak právě tento záměr, byť z privátních financí, vhodnou příležitostí, jak Sluneční lázně v reálném čase zachránit?

Obrázek si udělejte, prosím, sami. Zde je rekapitulace základních faktů případného prodeje, obdržené nabídky, jakož i seznamu pouhých patnácti dalších investic města do vlastních nemovitostí (seznam všech nemovitostí, které spolknou celkem téměř 2 miliardy Kč, čítá celkem 61 položek a je přiložen na konci článku).

Podmínky prodeje Slunečních lázní (řazeno chronologicky):

 1. Záloha kupní ceny 50% (zde 3. mil Kč)
 2. Stavební povolení na rekonstrukci dle předložené studie do 2 let
 3. Doplatek kupní ceny 50% (zde 3 mil. Kč)
 4. Uzavření kupní smlouvy
 5. Zákaz převodu nemovitosti na 10 let od kolaudace
 6. Zástavní právo zajišťující závazek 10 let školu provozovat
 7. Kolaudací na školu (investice 100 mil. Kč) nejpozději do 3 let od uzavření kupní smlouvy
 8. Udržitelnost předloženého projektu školy 10 let od její kolaudace

Odhad celkových investičních nákladů předloženého záměru činí 100 mil. Kč. Podrobná nabídka zájemce, fyzické osoby, bydlící v našem městě, je přiložena na konci tohoto článku. Další informace o projektu základní školy ve Slunečních lázních můžete nalézt třeba zde: ŠKOLA HOUŠTKA

Otázkou zůstává, zda si veřejný projekt na revitalizaci Slunečních lázní v Houštce, této desítky let zapomenuté a chátrající významné budovy v lesoparku Houštka, nezaslouží podporu.

Záměrem zde zjevně není soukromě usurpovat tento krásný kout Staré Boleslavi, ale naopak zřídit právě v těchto, velmi citlivě a s respektem k původnímu vzhledu, obnovených prostorách, základní školu. Škola jistě nemůže být vnímána, jako uzavřená komunita, ba přesně naopak, ZÁškola je otevřena nejen učitelům, žákům a jejich rodičům, je otevřená i všem dalším mimoškolním kulturním a společenským aktivitám a v projektu samotném je právě těmto společenským akcím vyhrazen i velmi důstojný prostor auly. Záměrem, který musí vydržet minimálně 10 let po kolaudaci, je škola, tedy projekt sám o sobě dlouhodobý a snad i trvale udržitelný. Ve strategickém rozvojovém plánu města je právě na školství kladen velký důraz. Záměr lze chápat i tak, že je zde městu nabízena pomoc na smysluplné a důstojné využití dlouhodobě opomíjeného a zchátralému objektu Slunečních lázní. Pokud má město z vlastní kasy realizovat záchranu Slunečních lázní, pak je nutné rozhodnout, které z dalších investic posune či zcela vypustí (informativní „foto-přehled“ řazen dle finanční náročnosti nikoliv dle priorit – i tento zkrácený „foto-přehled“ spotřebuje 754 mil. Kč, čímž je investiční rozpočet města, určený pro budovy, na 12 let zcela vyčerpán … město má k dispozici ročně na investice max. 90 mil. Kč, z toho 30 mil. směřuje do komunikací, chodníků, vodovodů a kanalizace a další infrastruktury, takže na budovy zbývá max. 60 mil. Kč ročně):

1 Sportovní hala ZŠ Palachova – hala s plochou na tři tělocvičny, zázemí, tribuna a parkoviště (110 mil. Kč)
2 Domov seniorů – nový domov seniorů pro minimálně 80 klientů ve Staré Boleslavi vedle DPS (100 mil. Kč)
3 Bytový dům Pražská – komplexní revitalizace bytovky s nástavbou 8 bytů (100 mil. Kč)
4 Intenzifikace ČOV – rozšíření kapacity čistírny odpadních vod (100 mil. Kč)
5 ZUŠ Vyšší Hrádek – rekonstrukce objektu na základní uměleckou školu (90 mil. Kč)
6 Knihovna – nová knihovna a 8 bytů ve vnitrobloku náměstí čp. 34 (70 mil. Kč)
7 Parkovací dům – parkovací dům u nádraží v Brandýse pro 316 aut (42 mil. Kč + dotace 68 mil. Kč)
8 MŠ Třebízského – nová mateřská školka ve Staré Boleslavi pro 98 dětí (34 mil. Kč + dotace 60 mil. Kč)
9 ZŠ Na Výsluní – nástavba 4 tříd a zázemí s rozšířením školní jídelny (30 mil. Kč)
10 Zámek – restaurátorské práce kaple, rytířský sál, schodiště (30 mil. Kč)
11 Lávka přes Labe – lávka výhradně pro pěší a cyklisty přes Labe pod Zámkem (18 mil. Kč)
12 Společenský sál Orlovna – kulturní a společenský sál ve Staré Boleslavi (17 mil. Kč)
13 Letní kino – revitalizace letního kina v Houštce, zejména stavba nového, namísto zrezivělého, pódia a zázemí (15 mil. Kč)
14 Smuteční síň – smuteční síň na hřbitově ve Staré Boleslavi (15 mil. Kč)
15 Hasičská zbrojnice – nová hasičská zbrojnice pro dobrovolný hasičský sbor ve Staré Boleslavi (13 mil. Kč)

 

Kompletní přehled všech 61 nemovitostí města, které vyžadují nutnou investici, naleznete zde (celkový součet 1.867.000.000 Kč je na konci na straně 4):

2019_09_29 Přehled nemovitostí města k rekonstrukci nebo výstavbě

Úplná nabídka se záměrem postavit a provozovat ve Slunečních lázních základní školu je zde:

2019_09_30 Nabídka Sluneční lázně

 

Případný prodej se týká lesního pozemku p.č. 2270/36 o výměře 3.767 m a pozemku zastavěná plocha a nádvoří p.č. 2271 o výměře 2.206m, jehož součástí je i stavba č.. 693 (celková výměra všech pozemků tedy činí 5.973 m):

Nový dotační program města – vícezdrojové financování Vašich projektů

Nový dotační program města – vícezdrojové financování Vašich projektů

Město dne 24.9.2019 zveřejnilo na své úřední desce nový dotační program “INFRASTRUKTURÁLNÍ INVESTICE”, který slouží k podpoře vícezdrojového financování velkých investičních projektů žadatelů z řad zejména sportovních a kulturních spolků. Podrobnosti o vyhlášeném programu naleznete níže v přílohách. Žádosti podávejte od 25.10.2019.

01 Dotacni program mesta 2019-2021 INFRASTRUKTURALNI INVESTICE

 

02 Verejnopravni smlouva_INFRASTRUKTURALNI INVESTICE

 

03 Formular ZADOST INFRASTRUKTURALNI INVESTICE

 

03 Formular ZADOST INFRASTRUKTURALNI INVESTICE

 

04 Priloha c1 Financni vyporadani dotace

 

05 Priloha c2 Zaverecna zprava
Dopravní model města a jeho dopad na změnu územního plánu

Dopravní model města a jeho dopad na změnu územního plánu

Na středu 18.9.2019 od 17:00 hodin (budova MěÚ I. Olbrachta č.p. 59, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav) svolal pan starosta veřejné pracovní setkání občanů města se zastupiteli města, předsedy pracovních komisí Rady města a vedoucích příslušných odborů a oddělení MěÚ v záležitosti představení dopravního modelu města a projednání související problematiky s dopadem na změnu územního plánu města.

Na tomto veřejném jednání bude diskutován zejména dopravní model města a dále též akustická studie hlukového vlivu dálnice D10, když tyto oba dva materiály naleznete v příloze tohoto příspěvku.

Přijďte diskutovat budoucnost našeho dvojměstí – středa 18.9.2019 od 17:00.

 

01 DM závěrečná zpráva
02 DM Příloha01_Intenzity v hodinových intervalech
03 DM Příloha02-12_rozdílové kartogramy
04 DM Příloha13-22_rozdílové kartogramy
05 DM Přiloha23_plochy změn
06 DM Přiloha24_popis dat a manual
07 DM 2019_09_02 hluková studie

 

 

Rekonstrukce Pražská

Rekonstrukce Pražská

Probíhající kompletní rekonstrukce Pražské ulice, kterou město spolufinancuje (48 mil. Kč bez DPH – kanalizace, vodovod, chodníky, veřejné osvětlení a úprava zeleně – dotace na chodníky 5,6 mil. Kč ze SFDI, což je 42,4 mil. Kč z vlastních prostředků města) společně se Středočeským krajem (27 mil. Kč bez DPH – silnice), zatím probíhá dle harmonogramu (termín dokončení včetně kruhového objezdu Pražská / Průmyslová 5/2020). V týdnu od 12.8. jsou zahájeny práce na chodnících v dolní části od Výletní ulice, což by mohlo přinést zlepšení v přístupu k rezidentním nemovitostem v této části Pražské. Děkujeme zdejším obyvatelům i firmám za trpělivost!

Harmonogram prací ve formátu XLSX

Harmonogram prací: Harmonogram vystavby Prazska

Proč se lídr Našeho Dvojměstí Ing. Zdeněk Adámek nestal v roce 2014 starostou?

Proč se lídr Našeho Dvojměstí Ing. Zdeněk Adámek nestal v roce 2014 starostou?

Proč se lídr Našeho Dvojměstí Ing. Zdeněk Adámek nestal v roce 2014 starostou?

bohužel jsme si nikdy nemysleli, že budeme muset na tuto otázku odpovídat, ale onu otázku znovu položil sám Zdeněk Adámek a svým vysvětlením vyvolal pochybnosti ohledně názorové plurality v apolitickém spolku Naše Dvojměstí, proto zde je chronologický přehled jednotlivých událostí a v nich naše přímočaré vysvětlení:

 

 • Naše Dvojměstí vyhrává 11.10.2014 komunální volby, a ještě týž večer začíná vyjednávání s druhým v pořadí, politickým hnutím Podpora občanů v čele s Vlastimilem Pickem. Za Naše Dvojměstí byl Zdeněk Adámek jednoznačným lídrem a kandidátem na pozici starosty.
 • V pondělí 13.10.2014 na obědě se od vedlejšího stolu dozvídáme, že „vítězství Našeho Dvojměstí ve volbách je fajn, ale pan Adámek přeci nemůže být starosta, když po něm zůstaly nezaplacené dluhy“. Nezbylo nám nic jiného, než-li takovou informaci ověřit. Bohužel přes veřejný portál justice.cz a přes katastr nemovitostí jsme zjistili následující nemilá fakta:
4.5.1998 Zdeněk Adámek založil  s manželkou a třetím společníkem firmu INTERIÉR ADÁMEK, s.r.o.;
14.1.2010 vyvádí Zdeněk Adámek svůj osobní majetek (zejména rodinný dům ve Staré Boleslavi) na manželku, když uzavírají dohodu o zúžení SJM;
od 13.4.2010 byl jediným jednatelem firmy INTERIÉR ADÁMEK, s.r.o. Zdeněk Adámek;
od 11.2.2011 je firma INTERIÉR ADÁMEK, s.r.o. v insolvenčním řízení;
od 6.4.2011 je firma INTERIÉR ADÁMEK, s.r.o. v úpadku a její majetek je v konkurzu;
2.4.2013 se mění název firmy z INTERIÉR ADÁMEK, s.r.o. na ADM systems s.r.o.;
21.1.2014 byl konkurz ukončen rozvrhovým řízením, když z celkových přihlášených závazků v částce 7.444.003,35 Kč bylo uspokojeno pouze 250.162,49 Kč a po firmě ADM systems s.r.o. zůstávají nezaplacené dluhy v celkové výši 7.193.840,86 Kč;
3.4.2014 Zdeněk Adámek s manželkou zakládá novou “čistou” firmu s překvapivým názvem Interier Adámek s.r.o., kde podniká dál.
 • Tyto informace, ze kterých mimo jiné vyplývá, že Zdeněk Adámek minimálně do 21.1.2017 nesměl být členem jakéhokoliv statutárního orgánu obchodní korporace (město je členem řady statutárních orgánů jiných organizací, když jej zastupuje starosta města), nikdo v Našem Dvojměstí nevěděl, neboť se s nimi logicky Zdeněk Adámek nikomu „nepochlubil“. Pátrat po aktivitách a podnikání našich „spolubojovníků“ nás nenapadlo, neboť se, jako v počátcích každého nového projektu, i u nás projevovala euforie a důvěra v každého z nás.
 • Na nejbližším setkání Našeho Dvojměstí byl Zdeněk Adámek s výše uvedenými fakty konfrontován, prohlásil, že jsou pravdivé a velmi se omluvil, že tyto důležité informace neposkytl členům Našeho Dvojměstí předem. Zdeněk Adámek byl vyzván k přijetí své osobní odpovědnosti. V průběhu týdne navrhl svou rezignaci na členství v radě města (starosta je členem rady města) s tím, že ještě zváží zda vůbec přijme funkci zastupitele. Naproti tomu zvolení zastupitelé za Naše Dvojměstí přislíbili, že si informace o podnikatelských problémech Zdeňka Adámka ponechají pro sebe a zůstalo by tak i nadále, pokud by v současné době předvolební nedocházelo k neustálému napadání našeho spolku a kontinuálnímu mystifikování našich spoluobčanů prostřednictvím sociálních sítích i osobně ze strany Zdeňka Adámka ohledně toho, proč se nestal starostou (viz. blog Zdeňka Adámka https://zaboleslav.webnode.cz/l/proc-opet-kandiduji2/)
 • Na nadcházejících koaličních jednáních pak Naše Dvojměstí oznámilo, že pan Adámek nebude radním, a to z osobních důvodů (bez dalšího).
 • V předvečer podpisu koaliční smlouvy pak, koaliční partneři, nejprve ústy Tomáše Nekoly a následně též Vlastimila Picka, deklarovali, že s koaliční smlouvou souhlasí, avšak za podmínky, že lídr Našeho Dvojměstí pan Zdeněk Adámek bude členem rady města, a tak se tomu i stalo.
 • V květnu 2018 na schůzce Našeho Dvojměstí pak Zdeněk Adámek přednesl svou podmínku, že pokud jasně dopředu nebude Naše Dvojměstí deklarovat, že v dalším volebním období nebude spolupracovat s Vlastimilem Pickem a politickým hnutím Podpora občanů, tak on z Našeho Dvojměstí odchází. Jelikož všichni ostatní považovali tento jeho požadavek za naprosto absurdní, protože koalice se uzavírají až po volbách, proto Zdeněk Adámek z Našeho Dvojměstí vystoupil.
 • V srpnu 2018 se Zdeněk Adámek objevuje na 5.pozici místní kandidátky politického hnutí PRO Zdraví a Sport, když na propagačních materiálech tohoto hnutí a ostatně i svém, nově otevřeném blogu, kde káže o morálce a vizích o spravedlivé otevřené občanské společnosti, uvádí (Zdroj: https://www.facebook.com/PROzdraviasportbrandys/posts/2121880048063093):

 „… Vím totiž, že jsem mnohé své příznivce po minulých volbách zklamal tím, že jsem jako lídr vítěze voleb přepustil starostenské křeslo panu generálovi ve výslužbě. Nebyla to však tehdy moje volba, ale rozhodnutí ostatních kolegů z vítězného spolku Naše dvojměstí, kterému jsem se jako člen společného týmu podřídil. Byl jsem tím velmi zklamán, přesto to nebyl hlavní důvod, proč jsem spolek, který jsem také zakládal, nakonec opustil. Mé představy a vize o směřování našeho města, o jeho efektivním řízení, o jeho prioritách, o jeho urbanismu a architektonickém výrazu se v průběhu času odchýlily od pohledu mých kolegů. Jako člen Rady města jsem již nemohl při hlasování nadále zvedat ruku pro návrhy, se kterými jsem nesouhlasil, a to jen proto, abych neboural vratkou koalici. …“

Teď snad chápete, že se musíme ozvat a zeptat se:

“Může ten, kdo nejprve tiše uklidil celý svůj osobní majetek, potom řízeně položil svou firmu, po níž zůstalo přes 7 miliónů dluhů a znovu si založil novou firmu se stejným názvem, kde podniká dál … mít opakovaně ambice stát v čele města? Může vůbec takový člověk „blogařsky“ moralizovat?”

Bohužel asi ano, asi pro zdravý sport.

Účelem tohoto článku není jakýmkoli způsobem napadat osobu Zdeňka Adámka, ale pravdivě informovat naše spoluobčany a zároveň uvést na pravou míru skutečnosti, které nepravdivě prezentovány Zdeňkem Adámkem zcela transparentně ohrožují pověst našeho uskupení. Proč se tomu tak děje v době předvolební, nechť si laskavý čtenář posoudí sám.

 Všechna shora zmíněná fakta v přílohách níže:

 1. Volební výsledky 2014 – koalice ND + PO + PZaS
 2. Výpis z OR ADM systems, s.r.o. (s historií)
 3. Výpis z katastru nemovitostí
 4. Rozvrh výtěžku z konkurzu (-7 mil.Kč)
 5. Výpis z OR nové firmy Interier Adámek s.r.o.
VOLEBNÍ VÝSLEDKY 2014 – koalice ND + PO + PZaS
NAŠE DVOJMĚSTÍ hlasů Podpora občanů hlasů
1 Kváča Petr 1 785 1 Picek Vlastimil 1 616
2 Adámek Zdeněk 1 566 2 Čierná-Peterová Ivana 1 431
3 Popelka Petr 1 499 3 Synek Ondřej 1 361
4 Čeněk Petr 1 455 4 Zahrádková Miluše 1 031
5 Jirovský Jan 1 379 5 Vojta Jiří    991
6 Homolka Hynek 1 254 celkem 6 430
celkem 8 938 Pro zdraví a sport
1 Nekola Tomáš    552

 

04 OR Interiér Adámek NEW

 

02 LV2493

 

03 ADM systems rozvrh

 

04 OR Interiér Adámek NEW
ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

INTRO

Kde hledat průběžně aktualizované informace?

http://www.brandysko.cz/uzemni-planovani-mesta/d-26760/p1=1030

Na koho se obrátit / kdo řídí projednávání změn územního plánu?

Příjmení

funkce

e-mail

Ing.  Zdeněk Adámek pověřený zastupitel zdenek.adamek@brandysko.cz
Ing. Renata Perglerová zástupce pořizovatele renata.perglerova@brandysko.cz
Ing. arch. Zdeněk Kindl projektant (změna I.) zd.kindl@seznam.cz
Ing. arch. Václav Jetel projektant (změna II.) vaclavjetel@seznam.cz
Ing. arch. Pavel Bíma předseda komise rozvoje města isaatelier@seznam.cz
Mgr. Stanislav Huml předseda dopravní komise humlst@studio7.cz
Ing. Kateřina Vaculová předseda komise životního prostředí vaculovakat@seznam.cz

Na konci minulého volebního období byl, na poslední chvíli, schválen úplně nový územní plán našeho města. S ohledem na „kvapík“ s jeho schválením, pak tento územní plán obsahuje jednak četné chyby a nesmyslná omezení, z nichž některé byly dokonce Středočeským krajským úřadem zrušeny. Některá území, byť zřejmě vědomě, naopak řešena nebyla, či jejich řešení bylo odloženo např. nesmyslnými podmínkami regulačního plánu, které zjevně sledovaly jiné, nežli „architektonické“ cíle. V neposlední řadě značná část spoluobčanů, jakož i vlastníků pozemků v katastru našeho města, měla pocit, že se jejich podněty či návrhy nikdo nezabýval.

Zejména díky výše uvedeným důvodům rozhodlo stávající zastupitelstvo města na jaře roku 2017 o pořízení změny tohoto, poměrně nového, územního plánu našeho města.

Doufáme, že z níže uvedených zásad jasně vyplývá, že se ROZHODNĚ NEMUSÍTE BÁT ROZHODOVÁNÍ “O VÁNOCÍCH” ČI JINÉHO “MASKOVÁNÍ”, stejně tak doufáme, že takto transparentně zahájený proces vyvrátí i VEŠKERÁ NAŘČENÍ Z MAJETKOVÝCH SPEKULACÍ, která vesměs změny územních plánů provázejí a provázely.

ZÁSADY

Vedle jasně stanovených zákonných požadavků na územní plánování a zejména proces řádného projednání a schválení změn územního plánu, rozhodli se stávající reprezentanti města dodržovat i další zásady:

 1. PUBLICITA

O všech navrhovaných změnách územního plánu se snažit informovat s předstihem tak, aby nedocházelo nejdříve k „podivným“ majetkovým přesunům a následnému „nečekanému“ zhodnocení pozemků. K takovým „brutálním“ zásahům do postupného rozvoje našeho města došlo právě ze zištných důvodů „zneužitím zbraně územního plánu“, když s jeho důsledky se město nyní těžko vyrovnává a takové chyby se snaží, byť se zatím velmi nepatrnými úspěchy, napravit. Ano i pouhá tří-centimetrová čárka v územním plánu může „vyvoleným“ přinést zisk v řádu desítek miliónů Kč. Tak tohle rozhodně nikdo nechce opakovat, a proto ona zásada PREVENTIVNÍ PUBLICITY.

 1. RESPEKT K VLASTNICKÝM PRÁVŮM

Zjednodušeně řečeno: „Není změny územního plánu bez vědomí či souhlasu vlastníka dotčených pozemků.“ Tato zásada v sobě skrývá i respektování stávajících vlastnických hranic jednotlivých pozemků, tedy mimo jiné, pokud vlastník nesouhlasí, nemůžete např. cestu namířit středem jeho pozemků, která mu pole rozdělí ve dví a znemožní jejich budoucí využití.

 1. TRANSPARENTNÍ PROCES

Samozřejmostí je dodržet zákonné požadavky na proces projednání a schválení změn územního plánu. Ambicí této „zásady navíc“ je zatažení širší odborné veřejnosti do projednávání změn územního plánu a zejména pro průběžnou přípravu relevantních podkladů a námětů řešení navrhovaných změn. Za tímto účelem byla radou města zřízena speciální komise pro změnu územního plánu, jejímiž členy jsou (na koho se obracet):

příjmení funkce e-mail
Ing.  Zdeněk Adámek pověřený zastupitel zdenek.adamek@brandysko.cz
Ing. Renata Perglerová zástupce pořizovatele renata.perglerova@brandysko.cz
Ing. arch. Zdeněk Kindl Projektant zd.kindl@seznam.cz
Ing. arch. Pavel Bíma předseda komise rozvoje města isaatelier@seznam.cz
Mgr. Stanislav Huml předseda dopravní komise humlst@studio7.cz
Ing. Kateřina Vaculová předseda komise životního prostředí vaculovakat@seznam.cz

Díky takto jasně vymezené odborné komisi by mělo dojít k přímé a rychlé „distribuci“ zpracovávaných námětů a řešení změny územního plánu mezi odbornou veřejnost, tedy zejména členy jednotlivých odborných komisí města, a tedy i odbornou veřejnost města. Bohužel ne všichni takto nominovaní členové této odborné komise uchopili tento záměr aktivně.

 1. VEŘEJNOST

V rámci projednávání změn územního plánu, tedy klíčového dokumentu pro rozvoj města, musí aktivní roli sehrát i občanská veřejnost. Proto vedle procesně řádného veřejného projednání navrhovaných změn územního plánu jakož i jejich schválení na veřejném zastupitelstvu města, je třeba vyvolat obecnou občanskou diskuzi nad změnami tohoto klíčového dokumentu. Je zde pak zejména role pověřeného zastupitele, který by měl právě tuto aktivní občanskou diskuzi zprostředkovat, když zde je na místě poděkovat panu Ing. Adámkovi za to, že skvěle právě tuto občanskou aktivitu burcuje.

 1. KONCENSUS

V rámci územního plánu, který může být snadno zneužit jako „zbraň“ či se stát „zlatou žilou“, je zapotřebí posílit zejména jeho funkci „hlavního nástroje“ pro regulaci a řízený rozvoj města s dlouhodobým přesahem. Proto, má-li být územní plán skutečně takovým strategickým nástrojem, musí odrážet celospolečenský koncensus, tedy shodu zájmů vlastníků nemovitostí s přáním veřejnosti a vizí reprezentantů města. Pokud by, v rámci změn územního plánu nemělo k takovému celospolečenskému koncensu dojít, pak je bezesporu lepší zachovat „Status Quo“ a tedy raději územní plán v takové konkrétní sporné situaci neměnit. Zjednodušeně: Bez všeobecné shody není změny územního plánu.

Další podrobnosti k jednotlivým změnám (změna I. a změna II.), pro Vás připravíme v samostatných článcích.

Kromě schválené změny Ia, která se týká jednak nápravy chyb územního plánu, které zrušil Krajský úřad (úprava požadavků na autorizované architekty v MPZ; zrušení podmínky vybudovat propojku Boleslavská / Na Panském) a dále změn ve prospěch města (zrušení podmínky regulačního plánu v sídlišti U Nádraží, který měl hlavně regulovat monopolní způsob jeho vytápění; uvedení ÚP do souladu s vydaným ÚR na výstavbu multifunkční haly u ZŠ Palachova; zrušení požadavku na připojení na kanalizaci v místech, kde to není možné; zrušení podmínky na propojku) a změny Ib, která řeší výhradně sjednocení komerční plochy pro budoucí PennyMarket naproti restauraci Modrá Hvězda ve Staré Boleslavi, JSME U ZMĚNY I.c (velmi diskutovaný obchvat Staré Boleslavi) A U ZMĚNY II. (otevřeno celé území města a to na základě podnětů občanů) TEPRVE NA ZAČÁTKU CELÉHO PROCESU!

Sledujte proto, prosíme, aktuální informace nejen na našem webu, ale hlavně na webu města:  http://www.brandysko.cz/uzemni-planovani-mesta/d-26760/p1=1030

PREZENTACE KE ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. KE STAŽENÍ ZDE: prezentace_zmena_2_up

Pískovna – vyhraná bitva a možný zvrat?

Pískovna – vyhraná bitva a možný zvrat?

Dne 2.11.2017 bylo doručeno ROZHODNUTÍ Českého báňského úřadu, kterým ČBÚ ZRUŠIL Rozhodnutí OBÚ v Praze ze dne 8. 9. 2015 povolujícímu těžbu štěrkopísku na Probošťáku („6. POPD provozovny Borek – plán otvírky, přípravy a dobývání na části výhradního ložiska štěrkopísku v dobývacím prostoru Borek nad Labem“).

Jedná se o významný, nikoli však konečný, úspěch boje proti rozšíření těžby štěrkopísku k Mělnické silnici v lokalitě U jatek, tedy v těsné blízkosti zástavby nových rodinných domů v této lokalitě i v blízkosti historického jádra Staré Boleslavi.

Jedním ze dvou důvodů ke zrušení povolení těžby byl zejména zamítavý postoj města a nevyřešený střet zájmů města se záměrem těžaře, město mimo jiné i vypovědělo dříve sjednané nájemní smlouvy. Zde je přesná citace z odůvodnění předmětného rozhodnutí ČBÚ:

“Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, ke kterým došlo v průběhu odvolacího řízení, musí ČBÚ konstatovat, že Odvolatelem A (TAPAS BOREK) nebylo splněno ustanovení § 33 odst. 1 zákona č. 44/1988 Sb. (dále jen „horní zákon“), byť v usnesení čj. SBS 36642/2015/ČBÚ-21/26 ze dne 10. 3. 2017 ČBÚ odvolatele upozornil na nutnost vyřešení střetů zájmů dle § 33 horního zákona a ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., a dále v tomto usnesení ČBÚ uvedl, že bez předložení dokladů o vyřešení střetu zájmů není možné hornickou činnost povolit. K doložení vyřešení střetů zájmů dle usnesení ČBÚ čj. SBS 36642/2015/ČBÚ-21/26 ze dne 10. 3. 2017 do určeného termínu, tedy k datu 30. 6. 2017, nedošlo, a proto ČBÚ rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Proto tuto námitku ČBÚ akceptuje.”

CELÝ TEXT ROZHODNUTÍ ČBÚ NALEZNETE ZDE

Uvidíme, jak na zrušení povolení těžby a vrácení celého řízení na začátek, tedy před OBÚ, zareaguje těžař.

Závěrem vyslovujeme díky Občanskému sdružení Stará Boleslav, o.s. a díky Ing.Radce Martínkové za to, že to již dříve “nezabalili”. Poděkování též patří panu JUDr. Michalovi Bernardovi Ph.D. za, prozatím úspěšné, zastupování nejen města v daném řízení.

Díky a držte nám i nadále palce!

Nad Cihelnou / Balbínova / Březinova / Sportovní – rekonstrukce ulic ve Staré Boleslavi

Nad Cihelnou / Balbínova / Březinova / Sportovní – rekonstrukce ulic ve Staré Boleslavi

 

Nejenom díky osobní přímluvě a dopisům paní Skálové ze Staré Boleslavi, byly k rekonstrukci ulic Březinova a Sportovní, přiřazeny, díky havarijnímu stavu kanalizace i ulice Balbínova a ulice Nad Cihelnou.

Stavební akce tak zahrne celou čtvrť s nezpevněnými komunikacemi. Rekonstrukcí projde samozřejmě i kanalizace. Celou stavební zakázku ve výběrovém řízení získalo konsorcium firem Stavokomplet a Stavby Dlouhý, které na původní zakázku (ulice Březinova a Sportovní) s investičním rozpočtem 30 mil. Kč, nabídly bezkonkurenčních 14 mil. Kč. Snad i díky tomu a díky vstřícnému přístupu stavebního silničního úřadu proto dnes byla zahájena oprava kanalizace v Balbínově ulici a v Březinově zítra, t.j. 29.3., začínají Stavby Dlouhý práce na komunikaci.

Věřím, že to bude další pěkná čtvrť ve Staré Boleslavi!

Změna územního plánu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Změna územního plánu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

up

zajímá-li Vás, jaké podněty byly zařazeny do procesu projednávání změn územního plánu našeho města, pak si prostudujte velmi přehlednou prezentaci pana radního Ing. Zdenka Adámka, kde najdete zevrubný komentář proč a jaké podněty byly či nebyly ke změně ÚP připuštěny.

POŘÍZENÍ ZMĚNY č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU (formát PDF)

Vlastní proces zpracování a projednání změn územního plánu bude ještě dlouhý, když se k navrženým změnám budou vyjadřovat jednak dotčené orgány státní správy, ale také samosprávy, včetně odborných komisí města a samozřejmě též občanská veřejnost. Zde je rekapitulace jednotlivých milníků:

– Výběr zpracovatele PD změny č.2 (cca do 1 měsíce)
– Podání žádosti o dotaci na zpracování PD změny č. 2 (nejpozději do března 2013)
– Zpracování návrhu pro společné projednání
– Konzultace s dotčenými orgány (DO)
– Návrh předán k posouzení KÚ Středočeského kraje
– Po obdržení připomínek od DO bude vyhotoven návrh pro veřejné projednání
– Veřejné projednání návrhu a vypořádání s námitkami a připomínkami
– Opakované veřejné projednání? ( případě vážných úprav a změn)
– Předpokládaný termín schválení – druhá polovina roku 2017(odhad)

Další informace z průběhu projednávání změn územního plánu naleznete na webu města, když se budeme snažit zprostředkovat zásadní informace i na tomto webu www.nasedvojmesti.cz.

Co nás trápí?

Co nás trápí?

Jsme přesvědčeni, že středobodem zájmů má být běžný občan a jeho potřeby. Nápomocná městská policie v ulicích našeho dvojměstí, dostatek míst v mateřských a základních školách, dostatečné sportovní a kulturní vyžití pro své občany, uklizená veřejná prostranství a fungující místní samospráva je to, co občan našeho města ocení. S našimi konkrétními nápady pro volebními období 2018 – 2022 vás seznámíme  na těchto webových stránkách.